Prøveforelesning: Margunn Sandal

Margunn Sandal avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Den gotiske katedralen som bygd teologi - og kyrkjeideal".

Tid og sted for disputasen

Informasjon om disputasen.

 

Publisert 17. juni 2014 12:35 - Sist endret 1. sep. 2014 13:58