Aktuelle forskningssaker fra 2012

Publisert 29. nov. 2012 09:04

Et TF-ledet prosjekt om kulturelle og religiøse ritualer er tildelt støtte fra Forskningsrådet. Dermed sparkes et storstilt tverrfaglig forskningsprosjekt i gang.

Publisert 29. okt. 2012 16:01

Camilla Collett og Aasta Hansteen – to av Norges første kvinnesakskvinner – brukte Bibelen som argument for at kvinnen var likestilt med mannen helt fra skapelsen av. Dermed utfordret de kirkens maskuline makt. 

Publisert 4. okt. 2012 13:21

På FN-dagen vil Halvor Moxnes argumentere for at utopiske visjoner er nødvendig for å realisere et globalt samfunn med like rettigheter og lik deltagelse for alle.

Publisert 16. mai 2012 11:48

Finnes det en egen spiritualitet i hip-hopen? Ja, mener musiker og gateprest Carl Petter Opsahl. Han har forsket på temaet.