Dåpen fra A til Å

Kunnskap om dåp og vannriter i sen-antikken er samlet i et nytt standardverk. Til sammen 58 forskere fra en rekke fagområder har bidratt.

Dåpsbasseng fra Vitalis-kirken i den tunisiske byen Sbeitla, 5. århundre. Foto: Robin Jensen

Renselsesriter og initiasjonsriter ble utført i ulike former og kontekster i sen-antikken. Slike riter fant også plass i den tidlige kristendommen under merkelappen "dåp", og da ikke som én fiksert og felles utført og forstått rite. Dåpsritene framsto i en mangfoldighet som svarte til mangfoldet mellom de kristne gruppene, også grupper som seinere ble oppfattet som kjetterske.

Korsformet dåpsbasseng fra Kourion på Kypros.
Foto: David Hellholm

Dåpsriter og dåpstekster i den tidlige kristendommen er brennpunktet i et forskningsprosjekt om vannriter og initiasjonsriter i senantikken. Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitet i Agder står bak prosjektet, som er dokumentert i en større bokutgivelse med tittelen  "Ablution, Initiation, and Baptism. Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity".

Ny kunnskap samlet

I seinere år har mange fagfelt opparbeidet seg ny kunnskap som er relevant for forståelsen av vannriter og initiasjonsriter, og økt forskningssamarbeid over faggrensene skapte et godt grunnlag for prosjektet. Fagfelt som arkeologi, arkitektur, teologi, kunsthistorie og kulturantropologi var representert, og forskerne jobbet med både kunst, arkitektur og tekster fra antikken.

Det var et mål å integrere og bearbeide så mye som mulig av kunnskapen fra disse områdene i arbeidet.  Materialet ble diskutert i to konferanser, én i Roma ved Det norske institutt og én ved studiesenteret Metochi som Universitetet i Agder har på øya Lesbos.

Boken kom ut i tre bind og inneholder 55 ulike forskningsbidrag. Et viktig mål med trebindsverket er å gi ny kunnskap og inspirere forskere til å undersøke mer om vannriter og dåp.

Internasjonal bredde

Deltagerne i forskningsprosjektet kom fra Australia, USA og flere europeiske land. David Hellholm og Øyvind Norderval fra Det teologiske fakultet ledet prosjektet sammen med Tor Vegge ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitet i Agder. I tillegg var Lars Hartman fra Uppsala Universitet og Gunnar af Hällström fra Åbo Akademi med i organisasjonskomiteen.

Flere religioner, flere århundrer

Dåpsritualer fantes i mange ulike religioner. Her ser vi et veggmaleri fra perioden for det 19. dynastiet i Egypt som viser dåp av Farao.
Foto: Eva Hoffman (Ägyptologisches Institut Heidelberg)

Bredden og mangfoldet i prosjektet gjenspeiles også i bøkene med en seksjon som diskuterer vannriter i ulike religiøse sammenhenger i sen-antikken.

Blant disse religiøse sammenhengene hadde prosjektet en særlig interesse for tidlig jødedom og tidlig kristendom, og i en annen seksjon belyses vann- og renselsesriter i tidlig jødedom. Deretter følger en rekke artikler om tidlig kristendom som dekker om lag de fire første århundrene, de ulike geografiske områdene og ulike retninger.

Det er også en seksjon som dekker arkeologi og kunsthistorie. Det siste bindet inneholder over 100 bilder og illustrasjoner og omfattende indekser.

Publikasjonen er utgitt på anerkjente de Gruyter forlag i 2011.

 

Forskerne var samlet på den greske øya Lesbos til en konferanse i september 2009.
 Første rad fra venstre: R. Jensen, J. Day, I. Ramelli, H. D. Betz, D. Apostolos-Cappadona, K. O. Sandnes, D. Korol, H. Löhr, R. Brändle, D. Hellholm, Ø. Norderval, A. Labahn, H. Schneider, E. Thomassen.
Andre rad fra venstre: L. Hartman, A. Hultgård, V. Blomkvist, R. Staats, A. Ekenberg, E. E. Popkes, D. Sänger, M. M. Mitchell, M. Labahn, H. F. Hägg, O. Wischmeyer, C. Betz.
Tredje rad fra venstre: A. Kucharek, A. Lindemann, D.-A. Koch, K. M. Hartvigsen, H. Lundhaug, T. Vegge, E.-M. Becker, A. Klostergaard Petersen, G. af Hällström.
Foto: David Hellholm

 

Publisert 13. apr. 2012 13:38 - Sist endret 6. juni 2016 14:37