Aktuelle forskningssaker fra 2011

Publisert 13. apr. 2012 13:38

Kunnskap om dåp og vannriter i sen-antikken er samlet i et nytt standardverk. Til sammen 58 forskere fra en rekke fagområder har bidratt.

Publisert 13. apr. 2012 13:36

Hvordan tenkte oldtidens mennesker om sin egen begynnelse? Skapelsen i Bibelen sett i lys av to andre oldtidstradisjoner gir oss ny viten.