ANSVARETS VILKÅR OG SKJØNN I PROFESJONELL PRAKSIS - 29 APRIL 2011

Profesjoner i skvis II arrangeres 29. april  i Georg Sverdrups hus på Blindern.

Alene av Helge Bøe. Foto av Helge Bøe

Om konferansen

Rettighetsspråket og -logikken står sterkt i helse- og sosialsektoren. Pasienten har rettigheter og den profesjonelle har både rettigheter og plikter. Dette er en økende praktisk og etisk utfordring, som forsterkes av politiske føringer. Konsekvensen er en situasjon der ansvar ikke er ”festet” et bestemt sted. Da oppstår et ansvarsvakum som ingen tar ansvar for.

Det profesjonsetiske fagmiljøet ved Det teologiske fakultet i samarbeid med Lovisenberg diakonale  Høyskole har valgt å sette denne tematikken på dagsorden for årets utgave av konferansen Profesjoner i skvis. Den første konferansen ble arrangert i april 2010 med stor oppslutning fra profesjonelle og forskere fra hele landet. Fagmiljøene vil gjøre Profesjoner i skvis til en årlig konferanse der søkelyset settes på sentrale etiske utfordringer i profesjonell praksis.

Årets konferanse legger særlig vekt på betydningen av de profesjonelles egen ansvarlighet, vilkår for ansvarlighet og dømmekraft. Hovedforedragsholderne vektlegger faglige viktige perspektiver med stor aktualitet. De åpne sesjonene midt på dagen inviterer inn til enda mer praksisnære eksempler og situasjoner. Velkommen til en spennende fagdag i regi av et av landets viktigste profesjonetiske fagmiljøer!

Program (Last ned detaljert program pdf)

 Professor Dr. Hans Petter Graver, Det juridiske fakultet, UiO
   Den gode juristen. Om dømmekraftens undervurderthet i jussen

 Førsteamanuensis Nina Olsvold, Lovisenberg Diakonale Høgskole
   Å ha og ta ansvar – Om ansvarspraksiser i profesjonelt arbeid, basert på en feltstudie i sykehus

 Professor Trygve Wyller, Det teologiske fakultet, UiO
  
Medborgerskap og medansvarlighet? Noen perspektiver på hva profesjonell ansvarlighet kan innebære

Parallellsesjoner

 Førsteamanuensis Beate Hovland, Lovisenberg Diakonale Høgskole
  
Intersubjektivt ansvar - Profesjonell praksis som medforfatterskap

 

Påmelding og deltageravgift

Påmelding via lenke til https://nettskjema.no/answer.html?fid=46209&lang=no i høyre marg eller send en epost til aks-admin@teologi.uio.no.  Husk å samtidig melde deg på parallellsesjon. Påmeldingsfrist er satt til 26. april 2011.

Det er ingen deltageravgift for konferansen. Ettersom det ikke inngår lunsj anbefaler vi å ta med matpakke eller benytte studentkafeeen i overetasjen. Forøvrig vil det serveres kaffe/te og frukt i løpet av konferansen.

Kontakt

For spørsmål om konferansen kontakt Kaia D. Schultz på tlf 22850389 eller epost:k.d.schultz@teologi.uio.no

Av Brynjulv Norheim
Publisert 9. mars 2011 13:15 - Sist endret 3. aug. 2020 14:07