2011

Publisert 13. jan. 2011 14:49

200, 100 og 50 års jubileum!  I 2011 er det 200 års jubileum for Det teologiske fakultet, for Universitetet i Oslo og for norsk presteutdanning! Kurset inkluderer også høstens Dahl-forelesning som markerer at det er 100 år siden Nils Alstrup Dahl ble født, en av de mest innflytelsesrike norske teologer. Deltagerne inviteres med på Dahl-mottagelsen og boklansering på Litteraturhuset. Vi markerer også at det i 2011 er 50 år siden vi fikk den første kvinnelige presten i Norge.

Publisert 3. jan. 2011 15:01

Føremålet med kurset er at kursdeltakarane gjennom praktisk og teoretisk tilnærming til temaet vil bli betre rusta til å møte muslimar i sitt lokale miljø, på konstruktive og føremålstenlege måtar.