Om Det teologiske fakultet

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo driver forskning og undervisning innenfor teologi, kristendom, interreligiøse studier og diakonivitenskap.

Kontakt

Likestilling

Det teologiske fakultet skal legge til rette for at den enkelte medarbeidar og student – uavhengig av kjønn – skal kunne utvikle sin faglege kompetanse i eit stimulerande arbeids- og læringsmiljø.

Helse, miljø og sikkerhet

Aktuelle saker

  • Marius Timmann Mjaaland utnevnt til merittert underviser 9. juni 2022

    – Dette var litt overraskende og utrolig gledelig. Det viser at universitetet virkelig setter pris på tverrfaglighet – og at det fins en vilje til å videreutvikle dette også på undervisningssiden, sier Marius Timmann Mjaaland til Uniforum.

  • Knut W. Ruyter om rollen som UiOs vitenskapsombud 24. mai 2022

    – Man må tørre å si fra. Det har jeg allerede gjort en del ganger , sier vitenskapsombud og etikkprofessor Knut W. Ruyter i et intervju med Apollon.

  • Gode søkertall til studier på TF 29. apr. 2022

    Mens søkertallene til høyere utdanning i Norge samlet sett går ned, opplever Det teologiske fakultet en økning i antall søkere til sine studietilbud.

Mer

Finn frem

Bygningar, adresser, område og kart

Alumni

"Det går bra til slutt? Avmakt, håp og forkynnelse".

Det teologiske fakultetets historie

Det teologiske fakultet ble opprettet i 1811, som det første fakultet ved Universitas Regia Fredericiana, Universitetet i Oslo (UiO).

Det teologiske fakultet 200 år

I 2011 feiret Universitetet i Oslo 200-årsjubileum. Som et av de tre første fakultetene markerte også Det teologiske fakultet 200 års virksomhet.