Jervell- og alumniseminar 2020: Det går bra til slutt? Avmakt, håp og forkynnelse.

Årets Jervell- og alumniseminar vil naturligvis bli preget av koronakrisen. Samtidig vil vi rette oppmerksomheten mot problemstillinger som ikke bare angår pandemien, men mot spørsmål prester alltid må forholde seg til: avmakten overfor lidelsen og døden, tilværelsens rammer og det kristne håpet.

Bilde av Jacob Jervell

Jacob Jervell

Lidelse, sykdom og død er ikke noe som oppsto under koronakrisen. Det har alltid vært en del av livets grunnvilkår. Teologien beskjeftiger seg i særlig grad med disse grunntemaene. Samtidig krever nye situasjoner nye måter å snakke om dette på. Under koronakrisen har vi opplevd en digitalisering av gudstjenestelivet som savner sidestykke, og forkynnelsen og liturgien har blitt tilgjengelig på en ny måte. Hvilke konsekvenser har koronakrisen fått for teologien? Sier vi noe annet enn det vi sa før, eller sier vi det bare på en annen måte? Har gudsbildene blitt endret? Har håpet antatt en annen form? Blir bønnene bedt på samme måte? Alt dette, og mere til, vil vi sammen utforske på seminaret.

I skrivende stund er det uklart om vi kan gjennomføre seminaret fysisk, eller om det må skje kun digitalt. Det vil få konsekvenser for hvordan vi legger opp programmet. Vi håper å kunne gi svar på dette før sommeren og ber dere uansett om å holde av dagen.

Vel møtt!

På vegne av komiteen:

  • Svein Aage Christofersen
  • Andreas Fosby
  • Birte Nordal
  • Hallgeir Elstad
  • Rigmor Smith-Gahrsen
  • Merete Thomassen
Publisert 14. apr. 2020 15:14 - Sist endret 27. apr. 2020 15:15