Jervell- og alumniseminar 2018 - Venstrevridd kirke?

Årets Jervell- og alumniseminar handler om å være folkekirke i et demokrati og stiller spørsmål ved om Den norske kirke er blitt for venstrevridd.

Jakob Jervell

Venstrevridd kirke? 

Om å være folkekirke i et demokrati

Den norske kirke har tatt stilling i en rekke politiske spørsmål, blant annet når det gjelder flyktningpolitikk og oljeboring. Flere av standpunktene er å gjenfinne på den politiske venstresiden. Samtidig er Den norske kirke en folkekirke som skal favne hele det norske folk, uavhengig av politisk ståsted. Noen er engstelige for økt innvandring, andre ser fordelene med arbeidsplasser i oljeindustrien. Noen snakker om at kirken er politisk venstrevridd, og at det er vanskelig for mennesker som identifiserer seg med høyresiden å finne tilhørighet i kirken.

Problemet ser ut til å være økende. Høyrepopulismen er i framgang både i Norge og på verdensbasis, og det hevdes at samfunnet blir mer og mer splittet. Hvordan skal folkekirken forholde seg til dette? Øker kirkens politiske engasjement avstanden til folk flest?  I en del ”politiske” spørsmål framstår kirken med en relativt entydig stemme. Er det en fordel eller ulempe i et demokratisk så vel som et teologisk perspektiv? Hvordan kan vi tenke om folkekirken som et uenighetsfellesskap? På årets Jervell – og alumniseminar vil vi utforske disse problemstillingene ved hjelp av blant annet demokratisk teori, ekklesiologi og embetsteologi.

Foredragsholdere.

Programmet blir helt klart over sommeren. Foreløpig kan vi melde at følgende kommer: Janne Dale Hauger fra Mellomkirkelig råd, Gyrid Gunnes fra VID, Nils August Andresen fra Minerva, Sivert Angel, Øyvind Norderval, Hallgeir Elstad og Sven Thore Kloster fra TF.

Påmelding og betaling.

Påmeldingsfristen er 20. september

Seminaravgiften på 400 NOK må betales innen påmeldingsfristen 24. september. Man betaler ved hjelp av den elektroniske betalingsløsningen Epay. Påmeldingen er gyldig når seminaravgiften er betalt, da får man også en ordrebekreftelse som tjener som kvittering tilsendt til epostadressen man har oppgitt.

Betal med Epay-her

 

Dersom du lurer på noe angående påmelding, send en e-post til Rigmor Smith-Gahrsen.  

Program

Mer informasjon kommer!

  • 09.30 - 10.00: Registrering og kaffe.
  • 10.00 - 10.15: Velkommen
  • 10.15 - 16.00: Program med innledninger, samtaler og spørsmål.
  • 17.00: Boksalg, mingling og bobler!
  • 17.30 og uti de små timer: Middag med hilsener, sang og medbragt drikke

Årets Jervell- og alumnikomité

Merete Thomassen, Marit Skjeggestad, Inger Johanne Aas, Hallgeir Elstad, Sven Thore Kloster og Rigmor Smith-Gahrsen.

Publisert 4. juni 2018 13:50 - Sist endret 8. aug. 2018 12:28