Jervell- og alumniseminar 2015 - Den norske kirke: Åpenhet og egenart

Den norske kirke har lenge arbeidet for å framstå som åpen og inkluderende. Men er den gjennom alle reformer og gode intensjoner i ferd med å miste av syne sin teologiske egenart? TFs alumnidager og Jervellseminaret avholdes samtidig.

Program

 • 9.30 Registrering og kaffe
 • 10.00 Innledning Merete Thomassen
 • 10.15 Trond Skard Dokka Ekklesiologi og skandinavisk skapelsesteologi, i arven etter Grundtvig og Wingren
 • 11.15 Aud V. Tønnesen: Bispeembetet i ny kirkeordning - et historisk perspektiv
 • 12.15 Lunsj
 • 13.15 Gro Steinsland Skråblikk fra kirkebenken
 • 14.15 Trond Bakkevig Kirkelig identitet i politiske manøvrer
 • 15.15-45 Åste Dokka Släpp fångarna loss, det er vår!: Kirkelig tale mellom makt og profeti
 • 17.00 Kulturelt innslag: Mirjam Kringen (tangenter) og Torunn Buarøy (sopran).
 • 17.30 Middag (ta med egen drikke)
  • Åpent for taler, hilsner og diverse innslag!

Praktisk informasjon

Pris: 400,-  

Påmeldingsfrist: Seminaret pleier å bli fulltegnet. Vi oppfordrer derfor alle til å melde seg på snarest. Siste frist for påmelding er 8. mai. Påmelding med tydelig navn sendes praktikum (at) teologi.uio.no samtidig må seminaravgiften på kroner 400 innbetales til konto nummer 8276 01 00354. Innbetalingen merkes med navn på den /de som melder se på og "Jervellseminar 2015". Påmeldingen er gyldig når seminaravgiften er betalt.

Vi gleder oss til årets seminar og ønsker alle hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen Jervellkomiteen
Merete Thomassen, Leif Bremer, Marit Skjeggestad, Jonne Aas, Aud V. Tønnessen og Rigmor Smith-Gahrsen.

Publisert 15. feb. 2017 10:34 - Sist endret 3. jan. 2019 14:11