Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning må fremlegge dokumentasjon på utdanningen slik at fakultetet kan vurdere om den fyller opptakskravene:

  • vitnemål og diplom samt en beskrivelse av hvordan studiet er bygd opp
  • karakterutskrifter som viser karakterer og oversikt over lærerstedets karaktersystem.

Vitnemål, diplom og karakterutskrifter må foreligge på originalspråket og all dokumentasjon skal være oversatt til norsk eller engelsk av en autorisert translatør.
Kopier av vitnemål og diplom må være bekreftede kopier.
 

Publisert 8. mai 2015 16:10 - Sist endret 26. mai 2015 10:52