English version of this page

Avhandling, bedømmelse og disputas - Ph.d.

Avhandlingen: krav og retningslinjer

 • Omfang, lengde, språk
 • Artikkelbasert avhandling
 • Medforfatter
 • Offentliggjøring
 • Forskrift for graden ph.d.
 • Retningslinjer

Innlevering

 • Hvor og hvordan leveres avhandlingen
 • Levering av omarbeidet avhandling
 • Annen gangs innlevering

Bedømmelse av avhandlingen

 • Når og hvordan oppnevnes bedømmelseskomiteen
 • Hvor lang tid tar bedømmelsen, og hvilke utfall kan den få
 • Innstillingen

Prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning

 • Prøveforelese over et oppgitt emne
 • Prosedyre
 • Tidsramme
 • Formål og godkjenning

Disputas

 • Hva er en disputas?
 • Hvordan foregår en disputas?
 • Antrekk

 

Doktormiddag og kreering

Du velger selv om du vil arrangere doktormiddag, og du betaler selv.

Kreering er den høytidelige overrekkelsen av doktorgradsdiplomet.

Informasjon til bedømmelseskomiteen

Informasjon til deg som skal sitte i bedømmelseskomite, og som skal være opponent.