Doktormiddag og kreering

Du velger selv om du vil arrangere doktormiddag, og du betaler selv for arrangementet.

Kreering er den høytidelige overrekkelsen av doktorgradsdiplomet, som organiseres av UiO sentralt.

Doktormiddag

Du velger selv om du vil arrangere doktormiddag, og du må selv dekke utgiftene. En eventuell middag bør finne sted samme dag som disputasen. Du står fritt i hvordan du legger opp arrangementet.

Det er vanlig at disputasleder, det tredje medlemmet i bedømmelseskomiteen og veileder holder tale. Videre er det tradisjon at doktoranden taler og takker universitetet, komiteen, fagmiljøet, familie osv.

Noen av utgiftene kan trekkes fra på skatten: "Når du tar doktorgrad, har du rett på fradrag for utgifter i forbindelse med trykking, reising og doktorgradsmiddag."

Du får kun fradrag for middagen til veiledere, opponenter og liknende. Det gis ikke fradrag for mat til familie og venner.

Fradraget må kunne dokumenteres med kvitteringer og navneliste over deltakerne hvis skattekontoret ber om det.

Les mer på Skatteetatens nettsider

Kreering

Etter prøveforelesning(er) og disputas avgir bedømmelseskomiteen en godkjenning av disse til fakultetet. På bakgrunn av denne godkjenningen kreeres doktoranden til philosophiae doctor (ph.d) av Universitetsstyret.

Universitetet arrangerer kreeringsseremonier fire ganger i året der dekanene presenterer fakultetenes doktorander og det overrekkes diplom. Denne finner vanligvis sted i universitetets Gamle festsal. Det er UiO sentralt som ser til at de kommende doctores får invitasjon til seremonien. Disputasdato avgjør hvilken kreeringsseremoni du blir invitert til.

Les mer på om kreering

Doktordiplomene

Utdelingen av doktordiplomene står sentralt i kreeringsseremonien. De ferdig disputerte får to vitnemål:

  • et diplom med tekst på latin (praktutgaven)
  • et vedlegg til diplomet (kalt "diplomvedlegg") til bruk i praktiske sammenhenger

Diplomvedlegget i A4-format er med norsk tekst (engelsk for fremmedspråklige).

Dersom du ikke kan komme til kreeringen, sendes diplomet til din privatadresse etter kreeringen.

Midlertidig dokumentasjon

Det kan ofte ta noen måneder mellom doktorgradsprøvene og kreeringsseremonien, gitt at kreeringene kun foregår kvartalsvis og har lang forberedelsestid.

Dersom du har behov for dokumentasjon på avlagt doktorgrad før kreeringen finner sted, kan forskningsrådgiver være behjelpelig med et kort bekreftelsesbrev. Du må selv kontakte fakultetet i slike tilfeller.

Publisert 17. apr. 2015 11:12 - Sist endret 30. jan. 2019 13:38