Publikasjonar, interreligiøse studiar

For bøker og artiklar, sjå mapper for kvart einskild år / For books and articles, see folders for each year.

For mediebidrag, sjå "Aktuelle saker" / For media contributions, see "Aktuelle saker".

Publisert 1. juni 2011 21:01 - Sist endret 1. juni 2011 21:20