Publikasjonar, 2021

ARTIKLAR, BOKKAPITTEL

Ingvild Flaskerud: "Kvinners deltakelse og bidrag til moskeens kultiske liv. Forvaltere av og bønner i sufreh-e nazri ritualet." I Din 2:2021. s. 113-139.

Safet Bektovic: "Neighbour in the war: Saviour or murderer? Rethinking neighbourhood in Bosnia." In Marianne Bjelland Kartzow (ed.) The Ambiguous Figure of the Neighbour in Jewish, Christian, and Islamic Texts and Receptions. New York/Oxon: Routledge 2022 [2021]. pp: 213-220.

Nora S. Eggen: "The ambiguous jar: Towards a Qur'anic neighborhood ethics." In Marianne Bjelland Kartzow (ed.) The Ambiguous Figure of the Neighbour in Jewish, Christian, and Islamic Texts and Receptions. New York/Oxon: Routledge 2022 [2021], pp. 126-150.

Oddbjørn Leirvik: "Aw qala: 'Li jarihi'". Some observations on brotherhood and neighbourly love in Islamic tradtion." In Marianne Bjelland Kartzow (ed.) The Ambiguous Figure of the Neighbour in Jewish, Christian, and Islamic Texts and Receptions. New York/Oxon: Routledge 2022 [2021]. pp. 105-125.

Anne Hege Grung: "Narratives of the suburb as religious neighbourhood: How a local church and mosque in an Oslo suburb negotiate Muslim-Christian neighbourly relations." In Marianne Bjelland Kartzow (ed.) The Ambiguous Figure of the Neighbour in Jewish, Christian, and Islamic Texts and Receptions. New York/Oxon: Routledge 2022 [2021].

 Anne Hege Grung: "Pluralisering av åndelig og eksistensiell omsorg i norske institusjoner. Utfordringer, muligheter og spørsmål." Kirke og Kultur 4: 2021, s. 366-379.

Anne Hege Grung: "Complex interactions. Conversion and Interreligious dialogue in the Norwegian context." In Valerie Nicolet and Marianne Bjelland Kartzow (eds): The Complexity of Conversion. International Perspectives on Religious Change in Antiquity and Beyond. Sheffield: Equinox 2021, pp. 40-58.

 

Publisert 30. nov. 2021 16:10 - Sist endret 22. des. 2021 12:12