Publikasjonar 2014, interreligiøse studiar

BØKER

Oddbjørn Leirvik: Interreligious Studies. A Relational Approach to Religious Activism and the Study of Religion. London: Bloomsbury 2014.

Oddbjørn Leirvik: Islam og kristendom. Konflikt og dialog. Oslo: Pax 2014 (ny/oppdatert utgåve).

Sindre Bangstad: Anders Breivik and the Rise og Islamophobia. London: Zed books 2014.

Sindre Bangstad: The Politics of Mediated Presence. Exploring The Voices of Muslims in Norway's Mediated Public Spaces. Oslo: Scandinavian Academic Press 2014.

 

ARTIKLAR

2014

Safet Bektovic: "European Islam with/without a European Islamic Theology.” Tidsskrift om islam&kristendom 2: 2014, s. 6­­–11.

Sindre Bangstad: "Islamofobi og rasisme." Agora. Journal for metafysisk spekulasjon 3-4: 2014.

Sindre Bangstad: "The weight of Words: the freedom of expression debate in Norway." Race & Class 4: 2014, s. 8-28.

Oddbjørn Leirvik: "Luthersk teologi i møte med andre religionar". Magasin om religionsmøde nr. 5, august 2014, s. 49-59. Publisert online.

Oddbjørn Leirvik: "Islam and Christian-Muslim relations in Norway." Northern Scholar lecture, University of Edinburgh, 19 March 2014. 

Anne Hege Grung: "Stålsett-utvalgets forhandlinger mellom religionsfrihet og kjønnslikestilling". Teologisk Tidsskrift 2: 2014, s. 202-216.

Oddbjørn Leirvik: "Religiøse leiarar - i dialog." Religion og livssyn 1: 2014, s. 12-16.

Helge Årsheim: "Hvilken religion, hva slags vitenskap? - En undersøkelse av religionskategorien i universitetsstudier i religionsvitenskap og teologi". Teologisk Tidsskrift 1: 2014, s. 50-72.

Oddbjørn Leirvik: "Olavsarv og Olavsmerke." Kirke og Kultur 1: 2014, s. 42-52.

Oddbjørn Leirvik: "Muslims in Norway: Value Discourses and Interreligious Dialogue." Tidsskrift for islamforskning vol. 8, 1: 2014, s. 137-161.

Anne Hege Grung: "Inter-religious or Trans-religious: Exploring the Term 'Inter-religious' in a Feminist Postcolonial Perspective." Journal of Interreligious Studies 13, February 18, 2014, s. 11-14. 

Oddbjørn Leirvik: "Intereligious Studies: a Relational Approach to the Study of Religion". Journal of Interreligious Studies 13, February 18, 2014, s. 15-19. 

Sindre Bangstad, John Bowen og Oddbjørn Leirvik: "‘Anthropologists Are Talking’: About Islam, Muslims and Law in Contemporary Europe." Ethnos 2014:1, s. 138-157 (publisert som online artikkel 03.04.2013)

 

BOKKAPITTEL

Oddbjørn Leirvik: "Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 6. Leiden: Brill 2014, s. 459-471.

Oddbjørn Leirvik: "Interreligious dialogue and secularity: the secular as non-hegemonic condition." I Rosemarie van den Breemer, José Casanova og Trygve Wyller (red.) Secular and Sacred? The Scandinavian Cases of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht 2014, s. 261-277. 

Helge Årsheim: "Legal Secularism? - Differing Notions of Religion in International and Norwegian Law". I Rosemarie van den Breemer, José Casanova og Trygve Wyller (red.) Secular and Sacred? The Scandinavian Cases of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht 2014, s. 123-151.

Publisert 14. feb. 2014 10:39 - Sist endret 12. nov. 2020 10:39