Publikasjonar 2011, interreligiøse studiar

Bøker, bokkapittel, artiklar

BØKER

Marianne Bjelland Kartzow, Oddbjørn Leirvik, Halvor Moxnes (red.): Jesus, Muhammad og norske identiteter. Temanummer av Kirke og Kultur, 3: 2011.

Anne Hege Grung: Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim women in Norway making meaning of texts from the Bible, the Koran and the Hadith (doktoravhandling). Oslo: Unipub 2011.

David Cheetham, Ulrich Winkler, Oddbjørn Leirvik and Judith Gruber (red.): Interreligious Hermeneutics in Pluralistic Europe. Between Texts and People. Amsterdam and New York: Rodopi 2011.

Tormod Engelsviken, Rolv Olsen og Notto R. Thelle: Nye guder for hvermann? Femti år med alternativ spiritualitet. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2011.

BOKKAPITTEL

Christine M. Jacobsen og Oddbjørn Leirvik: "Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 3. Leiden: Brill 2011, s. 419-432.

Notto R.Thelle: "Youthquake - motkultur gjennom 50 år." I Tormod Engelsviken, Rolv Olsen og Notto R. Thelle: Nye guder for hvermann? Femti år med alternativ spiritualitet. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2011, s. 27-40.

Notto R.Thelle: "Mission among Buddhists." I Knud Jørgensen og Lalsankima Pachau: Witnessing to Christ in a pluralistic world. Christian mission among other faiths. Edinburgh: Regnum Books 2011, s. 178-188.

Oddbjørn Leirvik: ”Interreligiøse studiar ved Det teologiske fakultet”. I Hallgeir Elstad (red.): Teologisk endring i Norge i det 20. århundre. Oslo: UniPub 2011, s. 261-288.

Oddbjørn Leirvik: “Interreligious hermeneutics and the ethical critique of the Scriptures”. I David Cheetham, Ulrich Winkler, Oddbjørn Leirvik and Judith Gruber (red.): Interreligious Hermeneutics in Pluralistic Europe. Between Texts and People. Amsterdam and New York: Rodopi 2011, s.333-353.

Oddbjørn Leirvik: "The Cartoon Controversy in Norway: The New Christian Right and Liberal Fundamentalism confronting Islam?" I Ulrika Mårtensson m.fl. (red.): Fundamentalism in the Modern World, volume 2: Culture, Media and the Public Sphere. London: I.B. Tauris 2011, s. 125-146.

Oddbjørn Leirvik: “Den lutherske kyrkja sitt forhold til andre religionar”. I Stephanie Dietrich, Trond Skard Dokka og Harald Hegstad (red.): Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-lutherskkirke. Trondheim: Tapir akademisk forlag 2011, s. 209-226.

ARTIKLAR

Notto R.Thelle: "Misjon blant buddhister? Fordommer og etterpåklokskap." Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2011, vol.65 (3-4), s. 288-304

Anne Hege Grung: "Moral Enrichment and Moral Critique of Texts from the Bible and the Koran: Towards an Interreligious Feminism?" Islamochristiana vol. 37, 2011, pp. 67-75.

Anne Hege Grung: "Gender Justice in Muslim-Christian Readings: A Hermeneutical Case Study on Readings of Sura 4:34 and I TImothy 2:8-15 in a Group of Muslim and Christian Women in Norway". Studies in Interreligious Dialogue 2: 2011, s. 133-150.

Anne Hege Grung: "Makt og kontekst i Susanna-fortellingen", i Kirke og Kultur 4: 2011, s. 288-301.

Oddbjørn Leirvik: "Religionskritikk på moralsk grunnlag." I Religion og livssyn 3: 2011, s. 17-21.

Oddbjørn Leirvik: "Jesus og Muhammad: Konflikt, konvergens, komplementaritet". I Kirke og Kultur 3: 2011, s. 187-201.

Anne Hege Grung og Marianne Bjelland Kartzow: "Samtaler om Hagar: Tekster, fortellinger og religionsmøter." I Kirke og Kultur 3: 2011, s. 202-215.

Notto R. Thelle: "The 'Humanization"' and Buddhism: Aspects of Western Adaptations of Buddhism.Ching Feng 2011, vol. 10 (1)

Vebjørn L. Horsfjord: "Reaching for the Reset Button for Muslim-Christian Relations: Recent Developments in the Common Word Process." Studies in Interreligious Dialogue 1: 2011, s. 1-15.

Oddbjørn Leirvik: “Blasphemy, Offence, and Hate Speech”. I Ars Disputandi Supplement Series 4, 2011, red. Roger Trigg og Niek Brunsveld,

Anne Hege Grung: "Interreligious dialogue: Moving between compartmentalization and complexity". Approaching Religion nr. 1: 2011, s.25-32.

Oddbjørn Leirvik: "Philosophies of interreligious dialogue: Practice in search of theory", Approaching Religion nr. 1: 2011, s. 6-24.

Anne Hege Grung: "Profetier, projeksjoner og fakta på bakken. Produksjon av håp og håpløshet i religiøse diskurser om konflikten mellom Israel og palestinerne", i Norsk Teologisk Tidsskrift nr. 1: 2011, s. 34-51. 

Oddbjørn Leirvik: "Antijudaisme i brytning med toleranse i islamsk tradisjon". Kirke og Kultur 1: 2011, s. 29-41.

Oddbjørn Leirvik: "Revolusjonen, korset og halvmånen", kommentar i Kirke og Kultur 1: 2011, s. 3-4.

Publisert 14. feb. 2011 20:49 - Sist endret 7. feb. 2018 15:29