Publikasjonar 2019, interreligiøse studiar

ARTIKLAR, BOKKAPITTEL

Ingvild Flaskerud: "Twelver Shi'i Women's Appropriation of the Qur'an in Contemporary Iran." I Alessandro Cancian (red.) Approaches to the Qur'an in Contemporary Iran. Oxford: Oxford University Press 2019, s. 421-443.

Oddbjørn Leirvik: “Islamsk humanisme som kritisk religion?”Kirke og Kultur 2: 2019. s. 169-180.

Oddbjørn Leirvik: “Globalization of human conscience: a modern Muslim case." I Helge Jordheim og Erling Sandmo (red.): Conceptualizing the World. An Exploration across Disciplines. Oxford, New York: Berghahn Books, 2019, s. 54-65.

Nora S. Eggen: “A multiverse of knowledge: The epistemology and hermeneutics of the ʿālam in Medieval Islamic thought.” I Conceptualizing the World: An Exploration Across Disciplines, 40-53. Red. Helge Jordheim og Erling Sandmo. Oxford: Berghahn, 2019, s. 40-53.

Publisert 7. feb. 2019 10:36 - Sist endret 4. sep. 2019 11:31