Publikasjonar 2019, interreligiøse studiar og islamsk teologi

* vitskapeleg / fagfellevurdert

BØKER

Kloster, Sven Thore: Towards an Agonistic Theology. A Political Reading of the Concepts of Tradition in the Christian Theologies of Gerhard Ebeling and Kathryn Tanner. Universitetet i Oslo 2019, 260 s (doktoravhandling).

Notto R. Thelle: Stillheten og skriket. Tanker om tro og eksistens. Oslo: Vårt Land forlag, 2019.

Eggen, Nora S., Nina Zandjani og Tor Ivar Østmoe (red.). Gjenoversettelse av hellige tekster. Oslo: Hermes Academic Publishing, 2019.

ARTIKLAR, BOKKAPITTEL

Amina Selimovic: "Islamsk feminisme i praksis." I Agenda Magasin, 6. desember 2019.

*Nora S. Eggen: "'Hankjønn er ikke som hunkjønn.' Koranen og kjønn, tekst og tolkning." Kirke og Kultur 4: 2019, s. 338-354.

* Eggen, Nora S. “On the Periphery: Translations of the Qurʾān in Sweden, Denmark and Norway.” In Routledge Handbook of Arabic Translation, eds. Sameh Hanna, Hanem El-Farahaty, Abdel-Wahab Khalifa, 68-80. London: Routledge, 2019.

* Eggen, Nora S. «Modalitet i oversettelse og fortolkning: eksempler fra koranoversettelse.» I Gjenoversettelse hellige tekster. Red. Nora S. Eggen, Nina Zandjani, and Tor Ivar Østmoe, 109–138. Oslo: Hermes Academic Publishing, 2019. 

* Eggen, Nora S. “What is the Qurʾān?” Apples – Journal of Applied Language Studies 13 (2019) 4, 89-93. Special issue on faith literary practices, eds. Joke Dewilde and Line Møller Daugaard.

*Bråten, Beret: "Døden - et kirkelig anliggende?" i Gripsrud Birgitta Haga og Lisbeth Thoresen (red.) Alt som lever, må dø. Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. Oslo: Scandinavian Academic Press 2019.

Grung, Anne Hege: "Religionsmøte og kirkelige handlinger: noen erfaringer og refleksjoner" i St. Sunniva nr. 2/2019 s. 38-43.

*Grung, Anne Hege og Beret Bråten: “Chaplaincy and religious plurality in the Norwegian context“, i Tidsskrift for praktisk teologi 2/2019 (temanummer om chaplaincy i Norden og Nederland).

*Grung, Anne Hege; "Doppelter Dialog. Wechselseitige Anerkennung von religiösen und säkularen AkteurInnen im interreligiösen Dialog"  i Wolfram Weiße,  Silke Steets (red.) Im Gespräch mit Peter L. Berger Eine Gedenkschrift zu den Perspektiven und Grenzen religiöser Pluralität.  Waxmann 2019, s. 121-124.

*Horsfjord, Vebjørn. “’Shared religiousness’ as a source of values?” in Mjaaland, M.T. (red.), Formatting religion across Politics, Education, Media, and Law, London: Routledge, 2019, s. 77-89

Kloster, Sven Thore: "Kirkelig uenighetsfellesskap. Konfliktens velsignelser." Nytt norsk kirkeblad 2019 (1) s. 61-69.

Safet Bektovic og Hans Raun Iversen: "Islam og kristendom mellem gudstro og samfundsdannelse. I Tidsskrift om islam & kristendom 1: 2019, s. 1-20.

Safet Bektovic: "Islamska teologija i obrazovanje imama u Skandinaviji" (Islamsk teologi og imamutdanning i Skandinavia), i Novi Mualim (Tidsskrift for de islamske lærdes forening i Bosnia-Hercegovina), Bind 20, Nr. 78, 2019, s. 45-50.

Safet Bektovic: "Zadužbine u skandinaviji: luteranska tradicija i društvo  blagostanja" (Religiøse stiftelser i Skandinavia: lutheransk tradisjon og velferdssamfunn), i Socialni aspekt Vakufa (Det sosiale aspekt ved waqf), Universitet i Zenica, Bosnia Hercegovina 2019, s. 87-95.​

Ferhan Shan: "Islam og fortolkningsaktivitet." I Tidsskrift om islam & kristendom 1: 2019, s. 21-30.

Farhan Shah: "Et humanistisk islam." Agenda Magasin, oktober 2019.

Safet Bektovic: "Religionskritik og selvkritik i islam." Kirke og Kultur 3: 2019, s. 243-256.

Oddbjørn Leirvik: "Nødvendig religionsdialog - horisontalt og vertikalt." Nytt norsk kirkeblad 4: 2019, s. 7-12.

Anne Hege Grung: "Utviklingstrekk ved den norske tros- og livssynsdialogen: Pluralisering, ritualisering og kompetansebygging." Nytt norsk kirkeblad 4: 2019, s.13-18.

Ingvild Flaskerud: "Muslimske pilegrimspraksiser i Europa". Kirke og Kultur 1: 2019, s. 60-78.

*Ingvild Flaskerud: "Twelver Shi'i Women's Appropriation of the Qur'an in Contemporary Iran." I Alessandro Cancian (red.) Approaches to the Qur'an in Contemporary Iran. Oxford: Oxford University Press 2019, s. 421-443.

Oddbjørn Leirvik: “Islamsk humanisme som kritisk religion? ”Kirke og Kultur 2: 2019. s. 169-180.

*Oddbjørn Leirvik: “Globalization of human conscience: a modern Muslim case." I Helge Jordheim og Erling Sandmo (red.): Conceptualizing the World. An Exploration across Disciplines. Oxford, New York: Berghahn Books, 2019, s. 54-65.

*Nora S. Eggen: “A multiverse of knowledge: The epistemology and hermeneutics of the ʿālam in Medieval Islamic thought.” I Conceptualizing the World: An Exploration Across Disciplines, 40-53. Red. Helge Jordheim og Erling Sandmo. Oxford: Berghahn, 2019, s. 40-53.

*Årsheim, Helge: "Implicit Beliefs, Explicit Practices? How International Human Rights Law Manages Religion." Implicit Religion 21(3) 2019, s 282- 297 (doi: 10.1558/imre.37955). 

*Årsheim, Helge: "Legalities unbound? Assessing the role of religion and legal pluralism at four UN human rights committees." Journal of Law, Religion and State (JLRS). 7(1) 2019, s. 57- 88 . (doi: 10.1163/22124810-00701004)

*Årsheim, Helge: "Sincere and reflected? Localizing the model convert in religion-based asylum claims in Norway and Canada," In Marie Juul Petersen & Steffen Bo Jensen (ed.),  Faith in the system? Religion in the (Danish) asylum system. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag 2019, s. 83 - 97.

*Årsheim, Helge & Abdel-Fadil, Mona: "Introduction: Media and Religious Controversy." Journal of Religion, Media and Digital Culture. 8(1) 2019, s 1- 10 . (doi: https://doi.org/10.1163/21659214-00801001​)

Publisert 7. feb. 2019 10:36 - Sist endret 5. juni 2020 13:06