Publikasjonar 2019, interreligiøse studiar

ARTIKLAR, BOKKAPITTEL

Farhan Shah: "Et humanistisk islam." Agenda Magasin, oktober 2019.

Safet Bektovic: "Religionskritik og selvkritik i islam." Kirke og Kultur 3: 2019, s. 243-256.

Oddbjørn Leirvik: "Nødvendig religionsdialog - horisontalt og vertikalt." Nytt norsk kirkeblad 4: 2019, s. 7-12.

Anne Hege Grung: "Utviklingstrekk ved den norske tros- og livssynsdialogen: Pluralisering, ritualisering og kompetansebygging." Nytt norsk kirkeblad 4: 2019, s.13-18.

Ingvild Flaskerud: "Twelver Shi'i Women's Appropriation of the Qur'an in Contemporary Iran." I Alessandro Cancian (red.) Approaches to the Qur'an in Contemporary Iran. Oxford: Oxford University Press 2019, s. 421-443.

Oddbjørn Leirvik: “Islamsk humanisme som kritisk religion?”Kirke og Kultur 2: 2019. s. 169-180.

Oddbjørn Leirvik: “Globalization of human conscience: a modern Muslim case." I Helge Jordheim og Erling Sandmo (red.): Conceptualizing the World. An Exploration across Disciplines. Oxford, New York: Berghahn Books, 2019, s. 54-65.

Nora S. Eggen: “A multiverse of knowledge: The epistemology and hermeneutics of the ʿālam in Medieval Islamic thought.” I Conceptualizing the World: An Exploration Across Disciplines, 40-53. Red. Helge Jordheim og Erling Sandmo. Oxford: Berghahn, 2019, s. 40-53.

Publisert 7. feb. 2019 10:36 - Sist endret 28. okt. 2019 14:44