Publikasjonar 2012, interreligiøse studiar

BØKER

Safet Bektovic: Islamisk filosofi. Baggrund, problemstillinger og moderne udformninger. Frederiksberg: Anis 2012.

Sindre Bangstad, Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner (red.): Sekularisme - med norske briller. Oslo: Unipub 2012.

BOKKAPITTEL

Safet Bektovic: "Interreligious Relations", s. 231-244, in Islam in Denmark: The Challenge of Diversity, Ed. Jorgen Nielsen, Lexington Books, 2012.

Safet Bektovic: "Studying Muslims and constructing Islamic identity", s. 11-24, in “Methods and Contexts in the Study of Muslim Minorities”, Eds. N. Jeltoft and J. Nielsen, Routledge, 2012.

Oddbjørn Leirvik: "Conscience V. Islam". i Hans-Josef Klauck m.fl. (red.): Encyclopedia of the Bible and its Reception. Volume 5. Berlin, New York: de Gruyter, 2012, s. 659-661.

Oddbjørn Leirvik og Christine M. Jacobsen: "Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 4. Leiden: Brill 2012, s. 441-454.

Oddbjørn Leirvik: "Religion, diplomati og dialog". I Ingrid Vik (red.): Innblikk i forholdet mellom religion og utvikling. En rapport fra prosjektet religion og utvikling 2011-2012. Oslo: Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og Utenriksdepartmentet, s. 61-64.

Anne Hege Grung: "'Islam er en kvinneundertrykkende religion'", i Sigve Indregard m.fl. (red.): Motgift. Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Oslo: Flamme/Manifest 2012, s. 190-196.

Oddbjørn Leirvik: "'Islam er i krig med Vesten'", i Sigve Indregard m.fl. (red.): Motgift. Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Oslo: Flamme/Manifest 2012, s. 76-86.

Anne Hege Grung: “Fellesskap blant kristne og muslimer på Furuset“, i Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge (red. Sharam Alghasi, Elisabeh Eide og Thomas Hylland Eriksen). Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2012, s. 165-180.

Anne Hege Grung: "Drømmen om et dialogisk samfunn", i Sidsel Gilbert m.fl. (red:) Psyke, kultur og samfunn. Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Oslo: Abstrakt forlag 2012, s. 393-404.

Oddbjørn Leirvik: "Alliansebygging, maktkamp, og dialog mellom religiøse leiarar." I Cora Alexa Døving og Berit Thorbjørnsrud (red.): Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn, Oslo: Universitetsforlaget 2012, s. 216-228.

Oddbjørn Leirvik: "Religionsdialog, sekularitet og eit felles forpliktande språk." I Sindre Bangstad, Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner (red.): Sekularisme - med norske briller. Oslo: Unipub 2012, s. 7-24.

ARTIKLAR

Rosemarie van Den Breemer and Marcel Maussen: "On the Viability of State-Church Models: Muslim Burial and Mosque Building in France and the Netherlands." Journal of Immigrant & Refugee Studies 2012 ; Volum 10.(3) s. 279-298.

Vebjørn Horsfjord: "The Russian Orthodox Church: Two Discourses on Human Rights". Nordic Journal of Human Rights 4: 2012, s. 429-45.Oddbjørn Leirvik: "Religionane og velferdsstaten", kommentar i Kirke og Kultur 3: 2012, s. 203-204.

Safet Bektovic: "(Post)modern Islamic philosophy: challenges and perspectives", i Islam and Christian-Muslim Relations 3: 2012, s. 235-246.

Safet Bektovic: "Islamic philosophy: Classic issues and current challenges" p. 18-21 in Teol Information, Nr. 46, Copenhagen, September 2012.

Safet Bektovic: “Udfordringer for islamisk filosofi” ("Challenges for Islamic philosophy") p. 157-168, in Kirke og kultur, 02/2012, Oslo, 2012.Safet Bektovic: "Udfordringer for islamisk filosofi." Kirke og Kultur 2: 2012, s. 157-168.

Oddbjørn Leirvik: "The sacred space between: A relational theology in dialogue with Islam". Current Dialogue (World Council of Churches), vol. 52, June 2012, s. 55-59.

Faruk Terzic: "Parallels between the Historical Quest for Jesus and Modern Biographies of Muhammad." Studies in Interreligious Dialogue 1: 2012, s. 36-49.

Oddbjørn Leirvik: "Anti-islamsk populisme og ekstremisme", kommentar i Kirke og Kultur 1: 2012, s. 3-4.

Anne Hege Grung og Oddbjørn Leirvik: "Religionsdialog, identitetspolitikk og kompleksitet", i Norsk Antropologisk Tidsskrift 1:2012, s. 76-84.

 

 

Publisert 7. des. 2011 22:35 - Sist endret 27. sep. 2016 15:47