Publikasjonar 2010, interreligiøse studiar

Bøker, bokkapittel, artiklar

BØKER

Oddbjørn Leirvik: Images of Jesus Christ in Islam. 292 s. London, New York: Continuum 2010 > presentasjon og innhaldsoversikt

[ny utg.] Oddbjørn Leirvik: Religionspluralisme. Mangfald, konflikt og dialog i Norge. Oslo: Pax 2010 (oppdatert versjon av 2007-utgåva) > 

[ny utg.] Oddbjørn Leirvik: Islam og kristendom. Konflikt eller dialog? Århus: Religionspædagogisk forlag 2010 (oppdatert versjon av den norske 2006-utgåva, på dansk)

Notto Reidar Thelle: Prinsessens engler. Invitasjon til en samtale om alternativ spiritualitet. Oslo: Pax Forlag 2010.

Notto Reidar Thelle: Feng sui yisi er chui: Ai Shangde yu hanzi shenxue (The Wind Blows Where It Wills: Karl Ludvig Reichelt and Sino-Christian Theology). Hong Kong: Logos and Pneuma Press 2010.

BOKKAPITTEL

Oddbjørn Leirvik og Christine M. Jacobsen: "Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Leiden: Brill 2010, s. 387-399.

Oddbjørn Leirvik: "Die Ausbildung von Imamen und interreligiöse Bildung in Norwegen", i Bülent Ucar (Hg.): Imamausbildung in Deutschland. Islamische Theologie im europäischen Kontext. V&R Unipress/Universitätsverlag Osnabrück, 2010, s. 149-157.

Oddbjørn Leirvik: “Law, Freedom and Responsibility in Christianity and Islam”, i Simone Sinn og Martin L. Sinaga (red.): Freedom and Responsibility. Christian and Muslim Explorations.. Minneapolis: Lutheran University Press 2010, s. 31-48.

Oddbjørn Leirvik: "Models of Religious Education in the Muslim World. Current Developments and Debates on how to teach Religion and Ethics in Public School". I Kath Engebretson, Marian de Souza, Gloria Durka og Liam Gearon (red.) International Handbook of Inter-religious Education. Part Two. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer Science+Business Media B.V. 2010, s. 1037-1051.

ARTIKLAR

Oddbjørn Leirvik: "Aw qala: 'Li-jarihi'. Some Observations on Brotherhood and Neighborly Love in Islamic Tradition". Islam and Christian-Muslim Relations 4: 2010, s. 357-372.

Oddbjørn Leirvik: "Islamsk universitetsteologi." Kirke og Kultur 3: 2010, s. 189-191.

Notto R. Thelle: "En blek Jesus i et stort trosunivers bortenfor vrengebildene - om å finne et bærekraftig språk for troen." Kirke og Kultur 2: 2010, s. 161-177.

Publisert 14. feb. 2011 20:53 - Sist endret 12. nov. 2020 10:39