Publikasjonar 2013, interreligiøse studiar

BØKER

Oddbjørn Leirvik, Kjetil Fretheim og Beate Fagerli (red.): Sannhetens øyeblikk. Israel, Palestina og Den norske kirke, Oslo: Akademika 2013.

RAPPORTAR

Helge Årsheim: Religion i norsk akademisk praksis - en PluRel-kartlegging. Universitetet i Oslo: PluRel, 2013 (93s).

BOKKAPITTEL

Christine M. Jacobsen og Oddbjørn Leirvik: "Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 5. Leiden: Brill 2013, s. 487-500.

Anne Hege Grung: "Hagar as Bad Mother, Hagar as an Icon of Faith: The Hagar Narratives from the Islamic and the Christians Traditions Discussed among Muslim and Christian Women in Norway". In John T. Greene and Mishael M. Caspi (eds) In the Arms of Biblical Women. Biblical Intersections 13. Piscataway, NJ: Gorgias Press, s. 65-78.

Oddbjørn Leirvik: "Religionsdialog og verdifellesskap", i Anders Jupskås Ravik (red.): Akademiske perspektiver på 22.juli. Oslo: Akademika 2013, s. 205-213.

Oddbjørn Leirvik: "Israel/Palestina-konflikten og teologiens etiske vending", i Oddbjørn Leirvik, Kjetil Fretheim og Beate Fagerli (red.): Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke, Oslo: Akademika 2013, s. 139-153.

ARTIKLAR

Oddbjørn Leirvik: "Tjue år med ordna, kristen-muslimsk dialog." Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 193-196.

Anne Hege Grung: “Kontaktgruppa i et kritisk kjønnsperspektiv: Mellom aktivisme og representativitet”, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 214-232.

Anne Hege Grung: "Kontaktgruppa for Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd", Tidsskrift om islam&kristendom 2: 2013, s. 17-32.

Faruk Terzic: “Theological Principles versus Secular Language: An Analysis of Joint Statements of the Council on Ecumenical and International Relations of the Church of Norway and Islamic Council of Norway”, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 233-247.

Vebjørn Horsfjord: "Religionspolitikk i Europa." Teologisk Tidsskrift 4: 2013, s. 337-359.

Vebjørn Horsfjord: “Dialog etter karikaturkrisen: Sammen er vi forskjellige?"  Kirke og Kultur 4: 2013, s. 405-422.

Vebjørn Horsfjord: "Dialogue as speech act and discourse: Methods to understand what interreligious dialogue does with reference to A Common Word between Us and You", i Journal of Ecumenical Studies 3: 2013, s. 289-298.

Publisert 21. jan. 2013 10:22 - Sist endret 19. feb. 2015 14:18