2015

Publisert 23. des. 2015 12:17

Kan Maria faktisk ha vært jomfru nå Jesus ble født? -Helt feil spørsmål, ifølge professor Anders Runesson.

Publisert 4. nov. 2015 14:35

Mens noen av Martin Luthers tanker har blitt oversett i teologien, skulle de bli viktige for filosofer som Heidegger og Kant. I ei ny bok trekker teologiprofessor Marius Timman Mjaaland tråden mellom de store tenkerne og reformatoren Luther.

Publisert 28. okt. 2015 11:34

Mange ser på Halloweenfeiringa som et resultat av markedskreftene eller lefling med skrekk og okkultisme. Kan det komme noe godt ut av slikt? Ja, mener førsteamanuensis Birgitte Lerheim.

Publisert 7. okt. 2015 16:25

Konfliktene raser i deler av Midtøsten, og kristne blir framstilt som en særlig utsatt gruppe. Historien viser samtidig at regionen har århundrelange tradisjoner for kulturell, sosial og politisk fredelig sameksistens mellom folk fra ulike religioner. Viktige eksempler finnes også i dag, gir det grunn til håp?

Publisert 9. sep. 2015 15:31

-Det estetiske stiller seg ikke i veien for det transcendente, men skaper derimot transcendens, sier professor Svein Aage Christoffersen. Han og en gruppe forskere tar et oppgjør med den protestantiske tradisjonens nedgradering av kunst og sansbarhet.

Publisert 27. apr. 2015 12:29

Fire av FNs komiteer forholder seg svært ulikt til religion. Phd-kandidat Helge Årsheim mener dette kan svekke det internasjonale menneskerettighetsvernet. Nylig forsvarte han sin avhandling "Lost in Translation? Religion-Making at Four UN Human Rights Committees, 1993-2013".

Publisert 18. mars 2015 16:22

En ny introduksjonsbok om Det nye testamente samler flere perspektiver enn noen gang mellom to permer. -Nødvendig for å synliggjøre NTs betydning i kultur og samfunn i en tid da denne kunnskapen er dalende, sier seniorprofessor Halvor Moxnes.

Publisert 12. feb. 2015 13:10

Lite synes mer hellig og dogmatisk enn ytringsfrihet i den vestlige verden. Dette er paradoksalt nok et avgjørende grunnlag for utviklingen av fremmedfiendtligheten de siste tiårene, i følge forsker Sindre Bangstad.