Nettverk for religion og livssyn - Fagutviklingskonferanse nov 2007

Nettverk for religion og livssyn ønsker velkommen til årets fagutviklingskonferanse (tidl. KRL-nettverket) Oslo 8.-9. november 2007. Arrangør er Høgskolen i Oslo og Det teologiske fakultet, UiO