Tarald Rasmussen - Kommentar til Lied - NRL fagkonferansen 2007

Kommentar til Sidsel Lied fra Tarald Rasmussen, Det teologiske fakultet UiO - Nettverk for religion og livssyn - Fagutviklingskonferanse nov 2007

 

 

 

Publisert 7. sep. 2009 14:08 - Sist endret 19. juni 2015 15:17