Elin Holmedal - Kommentar til Høstmælingen - NRL fagkonferansen 2007

Kommentarer til Njål Høstmælingen fra: Elin Holmedal, Regjeringsadvokaten - Nettverk for religion og livssyn - Fagutviklingskonferanse nov 2007

 

 

 

Publisert 7. sep. 2009 14:05 - Sist endret 19. juni 2015 14:16