Torfinn Opheim - Introduksjon til dagens tema - NRL fagkonferansen 2007

Introduksjon til dagens tema v/Torfinn Opheim, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, Nettverk for religion og livssyn - Fagutviklingskonferanse nov 2007

 

 

 

Publisert 7. sep. 2009 14:01 - Sist endret 19. juni 2015 15:17