Vattimoseminar - 2007

"Svak tenkning og svak tro": Gianni Vattimo - Forelesninger og åpent seminar 15. og 16. Oktober 2007