Peder Gravem - Kommentar til Høstmælingen - NRL fagkonferansen 2007

Kommentarer til Njål Høstmælingen fra: Peder Gravem, Menighetsfakultetet - Nettverk for religion og livssyn - Fagutviklingskonferanse nov 2007

 

 

 

Publisert 7. sep. 2009 14:04 - Sist endret 19. juni 2015 15:15