H) Reformasjonen og sosial endring.

Tekstbasert miniforelesning med Stephanie Dietrich (VID)

Praksisbasert miniforelesning med Sturla Stålsett (MF)