2016

Martin Luther, dekorasjonsbilde
Publisert 22. aug. 2016 15:50

Kurset vil stimulere til fornyende teologisk samtale i prostiene fram mot reformasjon-markeringen. Ut fra en refleksjon over egen praksis, luthertekster og nye faglige perspektiv utfordres deltakerne til et engasjert arbeid med vår lutherske arv: Hva i den bør konfronteres og kritiseres? Finnes det glemte ressurser? Hva er det ved denne arven som kan utfordre og inspirere morgendagens kirke? 

Publisert 14. juni 2016 14:28

AVU 2016-19 gir deg kompetanse til å være arbeidsveileder i Den norske kirke. Utdanningen er omfattende, med stor vekt på praksis i tillegg til litteraturstudier, undervisning og oppgaveskriving. Kurset er godkjent av Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning. 

Publisert 10. juni 2016 17:42

Dialogpilotene er et utdanningsprosjekt for unge voksne i Oslo og østlandsområdet. Ferdig utdannede dialogpiloter skal ut i skolene og ungdomsmiljøene i østlandsområdet og undervise i tros- og livssynsdialog og dialogisk metode.

Publisert 7. juni 2016 12:55

Videreutdanningen gir kunnskap om og forståelse for hvordan film kan fungere som livstolkning. I dagens samfunn har film og andre deler av populærkulturen en vesentlig rolle i livet til mange mennesker.

Publisert 18. apr. 2016 15:41

Med utgangspunkt i en ekskursjon til Wittenberg vil du lære å relatere artefakter og konkrete historiske steder til betydningsfulle hendelser i kirkehistorien. Den praktiske læringshorisonten for kurset er Trosopplæring i Den norske kirken