F) Luther og «de andre»

Tekstbasert miniforelesning med Anders Runesson (TF)

Praksisbasert miniforelesning med Bård Mæland (VID)