B) Dåp og antropologi.

Tekstbasert miniforelesning med Joar Haga (NLA)

Praksisbasert miniforelesning med Merete Thomassen (PTS)