D) Døden og de døde.

Tekstbasert miniforelesning med Eivor Oftestad (MF)

Praksisbasert miniforelesning med Anne Austad (VID)