Arbeidsveilederutdanning (AVU) 2016-2019

AVU 2016-19 gir deg kompetanse til å være arbeidsveileder i Den norske kirke. Utdanningen er omfattende, med stor vekt på praksis i tillegg til litteraturstudier, undervisning og oppgaveskriving. Kurset er godkjent av Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva lærer du?

AVU skal gi deltakerne erfaring med veiledning (både som veileder og veiledet) og tid til å reflektere over erfaringene. I løpet av kurset får deltakerne kompetanse på flere områder:

 • Praktiske veiledningsferdigheter til å igangsette, organiserer og gjennomføre arbeidsveiledning
 • Dialogisk kompetanse basert på teorier om arbeidsveiledning og historikken til AVU
 • Kjennskap til mangfoldet av veiledningstradisjoner
 • Sosial kompetanse og åpenhet for den andre
 • Yrkesetisk kompetanse som veileder
 • Endrings- og utviklingskompetanse knyttet til veiledningssituasjoner

Arbeidsveilederutdanningen var et vendepunkt i mitt presteliv. Jostein Tegnér

Forkunnskaper

Opptakskravet for å gjennomføre emnet som del av master i praktisk teologi er bachelorgrad med fordypning på minst 60 studiepoeng i kristendomsstudier (eller tilsvarende) og minst 2 år med kirkefaglig praksis Emnet kan videre inngå som fordypningsoppgaven i master i praktisk teologi. Ta kontakt om du er i tvil om du oppfyller kravene for individuell vurdering.

Et av de smarteste valgene jeg har tatt i mitt liv. Monika Skaalerud

Undervisning og gjennomføring

Veilederutdanningen består i alt av 8 kurssamlinger à 4 dager i løpet av 6 semester (totalt 32 dager). På samlingene gis det veiledning i mindre grupper med innleide erfarne arbeidsveiledere. Forøvrig legges det vekt på varierte undervisningsformer; øvelser, muntlige fremlegg, forelesninger, seminar og gruppearbeid. Mot slutten av utdanningen vektlegges arbeid med egen selvstendig oppgave. Kurset vil benytte læringsplattformen Fronter til å samle undervisningsressurser og løpende arbeid underveis. 

Alle kurssamlingene finner normalt sted på Gran på Hadeland.
Programmet starter normalt ved lunsjtid ca. kl. 12:00 første kursdag og avsluttes senest kl. 15:30 siste kursdag.

Jeg opplevde utdanningen som nyskapende og givende. Mari Wirgenes

Kursdatoer 2016-2019

 • Første samling 26. – 29. september 2016  program og leseliste (pdf)
 • Andre samling 6. – 9. februar 2017 program og leseliste program og leseliste (pdf)
 • Tredje samling 8. – 11. mai 2017 program og leseliste program og leseliste (pdf)
 • Fjerde samling 25. – 28. september 2017 program og leseliste program og leseliste (pdf)
 • Femte samling 5. – 8. februar 2018 program og leseliste program (pdf)
 • Sjette samling 23. – 26. april 2018 program og leseliste program (pdf)
 • Syvende samling 24. – 27. september 2018 program og leseliste program (pdf)
 • Åttende samling 1. – 4. april 2019 program (pdf)

Kombinasjonen av god faglig undervisning, praksis i grupper og veiledning på veiledning er helt unik. Øyvind Helliesen

Obligatoriske aktiviteter og arbeidskrav

Det er obligatorisk frammøte på kurssamlingene. Det aksepteres inntil 20% fravær. Deltakerne samler i mappe på Fronter dokumentasjoner knyttet til selvstendig arbeid, øvelser og undervisning, og de refleksjoner som kreves. Kurset vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av innleverte arbeidskrav og sluttoppgaven. Studentene vil lede en arbeidsveiledergruppe mellom samlingene og selv motta veiledning på veiledningen på samlingene.  Arbeidsveiledergruppene organiseres normalt av bispedømmeadministrasjonen og skal være i drift til andre samling. Det forventes at deltagerne har hatt ansvar for ca. 60 timer med arbeidsveiledning i løpet av kurset.

Mappen skal inneholde:

 • refleksjon over egen læring ved slutten av kurset
 • kommentert litteraturliste
 • notater til respons på annen deltakers oppgave
 • rapport og egenevaluering fra gjennomført veiledningspraksis
 • sluttoppgave (9000 ord +/- 10%)

  For mer informasjon se utdanningsbeskrivelsen i kolonnen til høyre (oppdateres).

 Logg inn på Canvas

Kontaktpersoner

Spørsmål vedrørende utdanningen kan rettes til:

Avdeling for kompetansehevende studier (AKS),        
v/ Brynjulv Norheim tlf: 22 85 03 67

e-post: brynjulv.norheim@teologi.uio.no

Publisert 14. juni 2016 14:28 - Sist endret 14. jan. 2022 11:47