Film, populærkultur og livstolkning - 2016

Videreutdanningen gir kunnskap om og forståelse for hvordan film kan fungere som livstolkning. I dagens samfunn har film og andre deler av populærkulturen en vesentlig rolle i livet til mange mennesker.

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda, Det praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet. Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som sammen kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke. Studiene kan gjennomføres på heltid eller deltid og som grunnutdanning eller videreutdanning. Arbeidsmetodene er laget så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for deg som allerede er i jobb eller bor langt fra et utdanningssted. Det er mulig å søke om opptak på kurset som del av en bachelor-grad eller som enkeltemner. 

Plan for Film, populærkultur og livstolkning, høsten 2016 (kode 4534)

Generell informasjon

Emnet består av nettleksjoner, to individuelle oppgaver (en skriftlig og en muntlig) og to samlinger ved Det teologiske fakultet i Oslo. Eksamen i emnet er en semesteroppgave. Alle relevante datoer for utsending av leksjoner, oppgaveskriving, samlinger og eksamen framgår av oversikten under.

Høsten 2016 vil emnet kunne gjennomføres med fordypning tilsvarende 20 stp. Da må man melde seg til emnet TFF2220 på UiO som program- eller enkeltstudent. Emnesiden åpner opp 26. mai.

Man kan altså gjennomføre emne som 15 stp ved påmelding hos Høgskolen i Volda eller ta det i 20 stp som ordinært emne på UiO.

Leksjoner

Nettstudiet består av 13 leksjoner som er relatert til pensum. Mandag er Fronter-dag. Alle leksjoner og oppgaver legges ut på mandager.

Oppgaver

Studentene skriver to individuelle oppgaver som en del av studiet. Oppgavene er arbeidskrav som man må få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. En oppgave leveres skriftlig, og den andre oppgaven framføres muntlig på en av studiets samlinger. Mer informasjon om oppgavene kunngjøres i Fronter ved semesterstart.

Samlinger ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det arrangeres to samlinger ved Det teologiske fakultet høsten 2016. Samlingene er obligatoriske, og datoene for disse er 5. - 6. september og 6.- 7. oktober 2016.

Opptak

Søknad om opptak til EVU kurset skjer gjennom emnesiden på Høgskolen i Volda. Lenke i høyre marg på denne siden. Man søker og blir opptatt på Høgskolen i Volda siden de er ansvarlige for undervisningen, hvor samlingene altså skjer i Oslo.

Kontakt

Kontakt gjerne emneansvarlig på epost hvis du lurer på noe ralph.meier@hivolda.no

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850305/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

Av Brynjulv Norheim
Publisert 7. juni 2016 12:55 - Sist endret 3. aug. 2020 14:35