Hvorfor skal du ta AVU-utdanning ved Det teologiske fakultet?

Lurer du på hvilken betydning AVU-kurset på Det teologiske fakultet kan få for deg? Vi har spurt fire tidligere studenter et par spørsmål fra forrige runde med AVU

1. Hva betydde arbeidsveilederutdanningen 2009-2012 for deg?

2. Hvorfor vil du anbefale kurset for andre?

Jostein Tegnér, Sokneprest Mari menighet

1. Arbeidsveilederutdanningen var et vendepunkt i mitt presteliv. Jeg hadde vært prest i mange år og tenkte at en slik utfordring var spennende. Utdanningen og det å bli godkjent veileder ga prestetjenesten min et nytt innhold: Jeg får gi viktige bidrag inn i vår kirke ved å lytte til og være sammen med medarbeidere på en veldig strukturert måte. Veiledningen blir ofte nær og betydningsfulle møtepunkter som jeg ser blir gode for deltakerne og det er det flott å få være med på. Filosofien fra veiledningen har jeg tatt med meg inn i veldig mange andre sammenhenger, i samtale, menighetsrådsmøter, stabsmøter og så videre.

 2. Kurset var faglig sterkt og svært praktisk og nyttig. Mye praksis med veiledning og særdeles gode gruppesamtaler. Et godt miljø blant deltakerne.

Mari Wirgenes, Sokneprest Tonsen menighet

1. Jeg hadde mye erfaring med veiledning og sjelesorg før jeg tok AVU 2009-2012. Likevel opplevde jeg utdanningen som nyskapende og givende. Utdanningen har gjort meg betydelig tryggere i rollen som arbeidsveileder og i andre profesjonelle relasjoner.

Jeg har stor sans for den ydmykhet og respekt for den enkelte som ligger i veiledningsfilosofien vi fikk utdanning i. Den antiautoritære og lydhøre tilnærmingen oppleves relevant for kirkelig veiledning.

Jeg er svært takknemlig for alt disse tre årene ga meg.

 2. Jeg anbefaler absolutt utdanningen for andre som er opptatt av veiledning

Monika Halsør, Kateket Oppsal menighet

1. Arbeidsveilederutdanningen har betydd veldig mye for meg. For å bruke et uttrykk som jeg fikk med meg fra utdannelsen: Det har vært en forskjell som har utgjort en forskjell. Det var et fantastisk faglig miljø, vi hadde dyktige og engasjerte veiledere og forelesere, og jeg opplevde at jeg vokste som menneske. For meg var det viktig at det var en utdanning som gikk over tid, fordi jeg følte at det var et stoff som måtte leves, ikke bare læres. Jeg erfarte at det å være veileder ikke bare handler om metode og verktøy, men en grunnleggende holdning til andre mennesker. Jeg lærte å lytte på en helt annen måte enn jeg har gjort før. I løpet av utdannelsen ble det gitt veiledning og jeg hadde veiledning i en praksisgruppe. Det var utfordrende, inspirerende og enormt lærerikt. Det å ta denne utdannelsen er et av de smarteste valgene jeg har tatt i mitt liv. Det kan høres ut som en klisje men jeg opplever ikke bare at jeg har lært mye om veiledning, men jeg har blitt et bedre menneske.

2. Jeg vil anbefale dette kurset fordi det ikke bare er en utdannelse. Det er mer enn en utdannelse, det er en dannelse. Jeg mener at det er et kurs som gir rom for egen utvikling på en spesiell måte. Både gjennom forelesninger, veiledning og praksis blir man utfordret til å bidra, reflektere og bruke den fagligheten man allerede besitter som medarbeider i kirken. Hvis man som kirkelig medarbeider tenker å ta en etterutdanning i sin karriere vil jeg anbefale AVU.

Øyvind Helliesen, Tilsynsmann Metodistkirken i Norge

1. Kurset betydde mye for min egen personlige og faglige utvikling. Det har åpnet muligheten for meg til å arbeide som arbeidsveileder i kirken - og å bli med i et spennende fellesskap med andre som er opptatt av veiledningens betydning. Utdanningen gav meg også mange "verktøy" som jeg kan bruke i mitt arbeid som prest og tilsynsmann i Metodistkirken. Jeg tror også at kurset har gjort meg til en bedre leder.

2. Jeg vil absolutt anbefale andre å ta kurset. Kirken(e) trenger kanskje mer enn noe gang gode veiledere som kan bidra at vi blir enda mer profesjonelle i møtene med de mennesker vi er kalt til å tjene. Kombinasjonen av god faglig undervisning, praksis i grupper og veiledning på veiledning er helt unik.  Jeg er heller ikke i tvil om at den "språksystemiske" /dialogiske tilnærmingen til veiledningen som vi møter i kurset har bidratt til en fornyelse av kirkens arbeidsveiledning.