Konstantinopel mellom øst og vest - 2014

11-TEOL4535V: Konstantinopel mellom øst og vest.  Dette EVU emnet kan lyses ut ved forespørsel. Kursopplegget bygger rundt en ekskursjon til Istanbul, men det kan tilrettelegges for andre undervisningsformer ved behov.

Illustrasjonsfoto: Colorbox

Hva lærer du?

Kurset bygger på Istanbuls betydning gjennom historien og dekker både teologi- og dogmehistorie, liturgihistorie, kunsthistorie og
religionshistorie. På kurset vil du forstå kirkehistorie bedre og spesielt Konstantinopels betydning i møte med et
islamsk samfunn i dag. Læringsutbyttet vil være spesielt nyttig for ansatte i kirkelige og kulturelle institusjoner i det etter hvert flerkulturelle
Norge. Forelesingene understøttes av dagsekskursjoner tilpasset faginnholdet. Tema for de ulike undervisningsdagene i Istanbul våren 2014 er

  • Dag 1 Trinitetsteologi, med ekskursjon til Hagia Irene og Hagia Sofia
  • Dag 2Liturgi, med besøk til det økumeniske patriakatet av Konstantinopel og Det Hellig Frelsers Kirke i Chora
  • Dag 3 Kristologi, med ekskursjon til Khalkedon og Det teologiske seminaret på Halki
  • Dag 4 Skisma øst/vest. Monoteisme. Ekskursjon til Sr. Serius og St. Baccus

Opptak

Emnet inngår i erfaringsbasert Master i praktisk teologi. Opptakskrav for emnet er følgelig å være tildelt bachelorgrad i teologi eller tilsvarende samt at man innehar relevant praksis fra kirkelig tjeneste, for eksempel prestetjeneste. Dersom man tar emnet som etterutdanning er det ingen spesielle opptakskrav.

Forkunnskaper

Utover de krav som stilles til opptak stilles det ingen spesielle krav om forkunnskaper.

Undervisning

Studiet har forelesninger over fire kursdager på ekskursjon til Istanbul i kombinasjon med læringsressurser på nettet og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Fronter. Endelig kursplan vil foreligge på Fronter etter kursstart.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering: Fem av et utvalg på syv oppgitte oppgaver skal besvares og leveres i Fronter. Kandidaten velger ut tre besvarelser som hun/han ønsker skal bli bedømt. Besvarelsene innleveres etter ekskursjonen, senest 5. juni kl. 15.00. Karakteren vil være bestått/ikke bestått. Hver av oppgavene bør være på 2-3 sider (12-1500 ord)

Mappen vurderes til bestått / ikke bestått og studiepoengene kan inngå i erfaringsbasert master i praktisk teologi.

Påmelding

Påmelding på epost til aks-admin@teologi.uio.no innen 15. mars 2014 eller til alle ledige plasser er fylt.

 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 3. apr. 2014 12:13 - Sist endret 3. aug. 2020 14:45