2014

Publisert 30. mai 2014 13:30

Kurset avlyses grunnet manglende påmelding

Førsteamanuensis Marion Grau kommer til Det teologiske fakultet for et gjesteopphold høsten 2014, og vil tilby emnet ”Tracing Global Religious Movements: Mission, Pilgrimage, and Ritualization”. Basert på Graus tidligere arbeid med pilegrim og misjon, og hennes aktuelle REDO-prosjekt om pilegrimsvandringene til Nidaros og Selja vil temaet utforskes tverrfaglig med perspektiver fra antropologi, teologi og ritualteori. I den anledning tilbyr vi de første tre kursdagene 27. - 29 august som et etterutdanningskurs for prester og andre interesserte

Publisert 3. apr. 2014 12:13

11-TEOL4535V: Konstantinopel mellom øst og vest.  Dette EVU emnet kan lyses ut ved forespørsel. Kursopplegget bygger rundt en ekskursjon til Istanbul, men det kan tilrettelegges for andre undervisningsformer ved behov.

Publisert 9. jan. 2014 16:55

Det teologiske fakultet, Diakonhjemmets Høgskole og Det praktisk-teologiske seminar i samarbeid med Fagråd for pastoral leiarutvikling (PF) tilbyr vidareutdanningsemnet Pastoral leiarutvikling (30 stp) 2014-15. Emnet går inn som ein del av den erfaringsbaserte masteren i praktisk teologi – men kan takast uavhengig av om ein er oppteken på mastergraden eller ikkje. Kurset vil òg kunne innpassast i masteren Verdibasert ledelse ved Diakonhjemmets Høgskole.

Publisert 15. apr. 2011 17:18

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (TF) på oppdrag fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Oslo Universitetssykehus (OUS) tilbyr høsten 2011 kurs i betjening av pasienter som ikke er medlemmer i Den norske kirke