Tracing Global Religious Movements: Mission, Pilgrimage, and Ritualization - 2014

Kurset avlyses grunnet manglende påmelding

Førsteamanuensis Marion Grau kommer til Det teologiske fakultet for et gjesteopphold høsten 2014, og vil tilby emnet ”Tracing Global Religious Movements: Mission, Pilgrimage, and Ritualization”. Basert på Graus tidligere arbeid med pilegrim og misjon, og hennes aktuelle REDO-prosjekt om pilegrimsvandringene til Nidaros og Selja vil temaet utforskes tverrfaglig med perspektiver fra antropologi, teologi og ritualteori. I den anledning tilbyr vi de første tre kursdagene 27. - 29 august som et etterutdanningskurs for prester og andre interesserte

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hva lærer du?

Målet for kurset er å utforske religiøst motiverte bevegelser gjennom ulike geografiske landskap. Vi skal se på praksiser hos pilegrimer og misjonærer, de troendes reiser til misjonsfelt og pilegrimsmål, og andre vandringer som også medfører rituell samhandling mellom menneske og natur. Ved å følge slike religiøse bevegelser gjennom territoriene som også paradoksalt nok har blitt formet av denne typen praksis og utveksling, vil vi utforske den kristne pilegrimsreisens ritualer og fortellinger. Det blir et fokus på pilegrimsvandringens historie, moderne uttrykk og fremtidige potensiale.

Vi spør hvordan tidligere narrativer og bilder informerer tro og praksis rundt misjon og pilegrimsvandring i dag. Kan for eksempel pilegrimsferd som en ritualisert religiøs praksis bidra til å fremme bærekraftige miljøpraksiser? Vi undersøker om det finnes koblinger mellom pilegrimsvandring og miljøvern, og spør også om dette henger sammen med det negative aspektet av ny nasjonalisme i Europa. Case-studier vil omfatte pilegrimsferder både internasjonalt og i Norge, Nidaros og Selja.
 

Undervisning og gjennomføring

Emnet tilbys som et etterutdanningskurs, med tre intensive seminardager 27. - 29. august 2014. For å få kursbevis må man være tilstede 2 av 3 kursdager.

Bevertning inngår i deltageravgiften på 1200,-  Meld deg på ved å fylle inn nettskjemaet på: Kurset er dessverre avlyst og ingen viderepåmelding er mulig.

NB Undervisningen vil foregå på engelsk, men undervisere snakker norsk, så muntlig deltagelse kan foregå på engelsk eller skandinavisk.

I tillegg tilbys kurset som et fullt videreutdanningsemne tilsvarende 10 studiepoeng, Da inkluderer undervisningen seminarer 29. og 30. september, samt innlevering av et essay. For å ta emnet med studiepoeng må du melde deg som enkeltemnestudent på den ordinære emnesiden.

 

Program  for etterutdanningsdagene: Tracing Global Religious Movements: Mission, Pilgrimage, and Ritualization

Onsdag 27. august

10.15-12.00:

Åpningsforelesning Marion Grau: “Pilgrimage to Nidaros and Selje: A ‘Nordic’ Model for Moving Across Land and Sea”. Respondent: Roger Jensen.

13.15-16.00:

Seminar 1: The Economics of Christian Faith: Saving Faith and Capitalizing on Salvation

Torsdag 28. august

09.15-12.00:

Seminar 2: Religion and Globalizing Movements: Christian Mission

13.15-16.00

Seminar 3: Mission and Pilgrimage: Exploring Continuities and Discontinuities

Fredag 29. august

09.15-12.00

Seminar 4: Pilgrimage as Salvific Counter-Movement? Exploring the History and Present of Religiously and Otherwise Motivated Travels to Sacred Sites

13.15-16.00

Seminar 5: Contemporary Pilgrimage and Religious Practices in the North

For de som ønsker å ta kurset som et videreutdanningskurs på 10 studiepoeng inkluderer kurset også 2 seminarer à 3 timer 29.-30. september, og innlevering av et essay på 3-4000 ord (frist 1.desember).

 

Arrangør

Kurset arrangeres av REDO-prosjektet ved Det teologiske fakultet, UIO. 

Informasjon

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850305/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

Av Brynjulv Norheim
Publisert 30. mai 2014 13:30 - Sist endret 14. mars 2016 11:25