2012

Publisert 27. nov. 2014 14:29

Bibelen (Det gamle og Det nye testamentet) har vært, og er, en viktig tekst for kristne kirker, kristen teologi og som undertekst for store deler av vestlig kultur. I kraft av den normativitet som er blitt tilskrevet denne boksamlingen, har tekstene opp gjennom historien spilt viktige roller også for samfunnsmessige spørsmål. Derfor er det nødvendig å kunne foreta kritisk og selvstendig lesning av konkrete bibeltekster og bøker, samt å ha en god forståelse av hellige eller kanoniske tekster.

Publisert 20. juni 2012 14:54

I Den norske kirke overgir vi de døde i Guds hender, holder minnetaler over dem og har ritualer som retter seg mot den døde kroppen. Samtidig skal man ikke tiltale de døde og ikke be for deres sjel etter døden. Hva slags forestillinger om kropp, sjel og eksistens har preget den protestantiske tradisjonen siden reformasjonen? Hva er et oppbyggelig og godt budskap i en begravelse og kan et tradisjonelt oppstandelseshåp formidles i vår tid? Hva kan vi lære av tidligere tiders omgang med døden når vi selv lever i en kultur hvor døden er tabuisert?

 

Publisert 14. juni 2012 16:11

11-TEOL4530: Innføring i Den armenske kirke: historie, liturgi, teologi og spiritualitet i en orientalsk-ortodoks tradisjon. Dette EVU emnet kan lyses ut ved forespørsel. Kursopplegget bygger rundt en ekskursjon til Armenia, men det kan tilrettelegges for andre undervisningsformer ved behov.