EVU kurs om Den armenske kirke 2012

11-TEOL4530: Innføring i Den armenske kirke: historie, liturgi, teologi og spiritualitet i en orientalsk-ortodoks tradisjon. Dette EVU emnet kan lyses ut ved forespørsel. Kursopplegget bygger rundt en ekskursjon til Armenia, men det kan tilrettelegges for andre undervisningsformer ved behov.

 

Hva lærer du?

Studiet skal gi grunnleggende kunnskap om Den armenske kirke og om kirker i den orientalsk-ortodokse tradisjonen generelt. Emnet fokuserer spesielt på å forstå Den armenske kirkens historie og hvordan liturgi, spiritualitet og teologi har utviklet seg til nåtidens konkrete uttrykk. Kurset kan tas som et videreutdanningskurs med 10 studiepoeng eller som et etterutdanningskurs.

Opptak

Emnet inngår i erfaringsbasert Master i praktisk teologi. Opptakskrav for emnet er følgelig å være tildelt bachelorgrad i teologi eller tilsvarende samt at man innehar relevant praksis fra kirkelig tjeneste, for eksempel prestetjeneste. Dersom man tar emnet som etterutdanning er det ingen spesielle opptakskrav.

Forkunnskaper

Utover de krav som stilles til opptak stilles det ingen spesielle krav om forkunnskaper.

Undervisning

Studiet har forelesninger over tre kursdager i kombinasjon med læringsressurser på nettet og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Fronter. Endelig kursplan vil foreligge på Fronter etter kursstart.

Obligatoriske arbeidskrav:

  1. Deltakelse på minimum 2 kursdager,
  2. Innlevering av to arbeidskrav (feks pensumsammendrag, temarefleksjon, reiselogg, oppgaveutkast) på ca. 1000 ord hver

Vurdering og eksamen

Hjemmeoppgave på 2500-4000 ord som gjerne kan ta utgangspunkt i egen arbeidssituasjon eller annet praksisfelt.. Frist for innlevering vil bli satt til slutten av november 2012. Sluttvurderes til bestått / ikke bestått og studiepoengene kan inngå i erfaringsbasert master i praktisk teologi.

Påmelding

Påmelding innen 15. mai 2012 eller til alle ledige plasser er fylt

Klikk her for snarvei til Fronter. (stengt)

Av Brynjulv Norheim
Publisert 14. juni 2012 16:11 - Sist endret 3. aug. 2020 14:08