Jesus og kristen identitet i endring: Bibel og kulturell kompleksitet 2011-12

200, 100 og 50 års jubileum!  I 2011 er det 200 års jubileum for Det teologiske fakultet, for Universitetet i Oslo og for norsk presteutdanning! Kurset inkluderer også høstens Dahl-forelesning som markerer at det er 100 år siden Nils Alstrup Dahl ble født, en av de mest innflytelsesrike norske teologer. Deltagerne inviteres med på Dahl-mottagelsen og boklansering på Litteraturhuset. Vi markerer også at det i 2011 er 50 år siden vi fikk den første kvinnelige presten i Norge.

Hva lærer du?

Kurset vil bruke NT-tekstenes kompleksitet til å tenke nytt om våre egne flerreligiøse, multietniske og glokale (globale-lokale) kontekster. Vi vil lete etter nye måter tekstene kan utfordre, nyansere eller involvere. Målet med kurset er å berike og fornye tekstarbeid og gi nye impulser til møter mellom mennesker med ulike utgangspunkt og bakgrunner. Kurset introduserer nye lesestrategier som forsøker å bruke NT-tekstenes kompleksitet til å snakke om endring og mangfold i våre nærmiljøer eller som ressurser i møte med ungdom. Eller kanskje er bibel-tekstene en del av problemet og ikke løsningen, for eksempel i forhold til kjønn og seksualitet?

Bakgrunn: Hva er kristen identitet i dag? Vi opplever sterke endringer i kirkens betydning i samfunnet og i prestenes rolle. Gamle selvfølgeligheter utfordres, det stilles nye krav til kirken for å overleve i et flerkulturelt samfunn. Flere identifiserer seg som "kulturelt kristne," men går sjelden kirken. Jesus fungerer for noen som et etisk eller religiøst forbilde, for andre som en flau og klam person fra fortiden som de ikke ønsker å ha noe med å gjøre. Religion har blitt en personlig sak, men forhandles også i ulike fellesrom; mellom verdensreligioner og i møter mellom mennesker med sammensatte identiteter og preferanser. I denne situasjonen holder det ikke med fikse grep eller organisatoriske forandringer. Kurset inviterer til fornyet arbeid med de mest sentrale elementer av kristen tro, Det nye testamentet og Jesusbildet.

Undervisning og gjennomføring

Kurset har tre hovedkomponenter:

1.      ”The many faces of Jesus”. Kurset deltar ved deler av avslutningsseminaret i prosjektet Jesus in Cultural Complexity med foredragsholdere fra Norge, USA og Afrika, som inngår i 200-årsjubileet for Det teologiske fakultet og Universitetet i Oslo. Dahl-forelesningen om ’den jødiske Jesus’ markerer også 100-årsdagen for fødselen av Nils A. Dahl, Norges mest kjente NT-forsker. En dag har eget kursopplegg knyttet til problemstillinger og arbeidsmåter fra prosjektet ’Jesus in Cultural Complexity.’

2.      Kristen identitet og kulturell kompleksitet i Europa. Den andre samlingen er lagt til Berlin, en av Europas mest kulturelt mangfoldige byer. Her møter vi den moderne protestantiske teologi-tradisjon som startet ved Humboldt-universitet, en kirkelig situasjon i møte med sekularisering, og store samlinger av antikk og moderne kunst som avspeiler ulike faser av europeisk og tysk identitet.

3.      Hva er kristen identitet i vår virkelighet?  Internatkurs på Gran med intensivt arbeid med tekster, litteratur og egen kontekst, i aktiv dialog med kursledere og foredragsholdere fram mot den avsluttende oppgaven for kurset.
 

Fagmiljø: Kurset springer ut fra forskningsprosjektet "Jesus in Cultural Complexity" og NT-miljøet på TF. Prosjektet har vært opptatt av kulturell kompleksitet i fortid og nåtid, Jesus og de første kristne, identitetsspørsmål i dag, forholdet mellom Jesus og Muhammed i moderne identitetskonstruksjoner og hvordan samspillene mellom kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet og religion skaper nye og komplekse identiteter. 
 
Om kurset: Kurset er et 20 studiepoengs videreutdanningsemne høsten 2011 og våren 2012. Det anbefales å søke arbeidsgiver om 10 ukers studiepermisjon for å sikre fri til samlingene og sammenhengende tid til lesing/skriving. Mest fri vil det være behov for våren 2012 i forbindelse med oppgaveinnlevering.

Kurset tilbys som et emne i Master i praktisk teologi og er rettet mot statsansatte prester, øvrige prester og andre kirkelige ansatte med arbeidserfaring i kirkelig tjeneste. Opptakskrav er utdanning på bachelornivå med studiefordypning i kristendomsstudier, teologi eller lignende samt minst 2 års praksis i kirkelig tjeneste.

.
Økonomi: Det er ingen kursavgift for undervisningen på kurset. Øvrige utgifter beregnes til 18 500,- og inkluderer semesteravgift, studietur og alle kursopphold med kost og losji. I disse inngår ikke reise til og fra samlingen (eller avreisepunkt) samt studielitteratur. Vi forskudderer oppholdskostnadene og fakturerer dem til arbeidsgiver i to semester. 
 
Tid og sted
Oslo, 11.-13 oktober 2011 (3d), PROGRAM (pdf.) 
The many faces of Jesus
 
Berlin, 13.-17. februar 2012 (5d), PROGRAM (pdf.)
Kulturell kompleksitet mellom øst og vest i Europas hjerte (5d) 
 
Gran, 23.-25. april 2012 (3d) PROGRAM (pdf.)
Hva er kristen identitet i vår virkelighet?
 
 

Organisering, arbeidskrav og litteratur:

De tre samlingene består av forelesninger, fremlegg, diskusjoner og ekskursjoner. I løpet av kurset skal alle lese ca. 2000 sider pensum (artikler og bøker på skandinavisk og engelsk), levere et essay (medio januar 2012) på ca. 2500 ord, få respons på essay samt levere en avsluttende oppgave på ca. 4-6000 ord innen 15 august 2012. Vi vil bruke læringsplattformen Fronter mellom samlingene og for innleveringer.

Litteraturomfang: Ca 2000 sider som artikler og bøker, på skandinavisk og engelsk. Litteraturen vil gi innblikk i nyere faglige diskusjoner om identitet, religion og kulturell kompleksitet, samt vise hvordan slike teorier er brukt i nyere tolkninger av NT tekster.

 

Søknad

 

Arrangør og faglig ansvarlig

Kurset blir arrangert av Det teologiske fakultetet, Universitetet i Oslo. Forelesere og faglige ressurspersoner er professor Halvor Moxnes og forsker Marianne Bjelland Kartzow (for kontakt se høyre marg). Kurset administreres av Avdeling for kompetansehevende studier (AKS).

 

 

 

 

 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 13. jan. 2011 14:49 - Sist endret 3. aug. 2020 14:06