Etter- og videreutdanning ved Det teologiske fakultet

Pilegrim i historie og samtid (2020 høst)

På ekskursjon til Kirkwall på Orknøyene vil du lære om aktuell pilegrimsforskning og -teologi med utgangspunkt i den nye pilegrimsleden St. Magnus Way

Religiøse Ledere modul 2: Verdier, dialog og religiøst lederskap

Kurset gir oversikt over tros- og livssynsmangfoldet i Norge og en innføring i forholdet mellom religiøse verdier og fellesskapsetikk i det pluralistiske samfunnet.

Kurs med enkeltemneopptak

Pågående kurs - Dialogpilotene 2019-2020

  • Hvordan bidra til gode verktøy for samtaler om tro, livssyn og identitet, i skolene og i andre sammenhenger der ungdom, gjerne med ulik bakgrunn, møtes?
  • Vi utdanner unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner i østlandsområdet til kompetente og aktive dialogarbeidere
  • Hvordan oppøve evnen til å føre dialog i praksis, i møte med unge med ulik kulturell og religiøs/livssynsmessig bakgrunn.

Kontakt

Avdelingsleder Brynjulv Norheim

TF:EVU

dekorasjonsbilde av notatblokk med påskriften lifelong learning

Illustrasjonsfoto: Colorbox.com

Arrangement ved TF

i dag apr.
Norwegian Institute at Athens
15 juni
12:00, University of Bergen