Faglig-pedagogisk dag på TF

Hvert år arrangerer Universitetet i Oslo en faglig-pedagogisk dag for lærere og andre interesserte. Det teologiske fakultet deltar med forelesninger knyttet til religionsfaget i skolen.