Aktuelle saker

Publisert 3. mars 2016 17:11

AVU 2016-19 gir deg kompetanse til å være arbeidsveileder i spesielt Den norske kirke. Utdanningen er omfattende, med stor vekt på praksis i tillegg til litteraturstudium, undervisning og oppgaveskriving. Kurset er godkjent hos Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning.