Brynjulv Norheim

Seniorrådgiver - Kompetansehevende studier
Bilde av Brynjulv Norheim
English version of this page
Telefon +47 22850367
Mobiltelefon +47 45021976
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Kompetanse

Jobber med fagutvikling, spesielt knyttet til nye undervisningsformer og med å utvikle etter- og videreutdanningstilbud i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Underviser dessuten i fagpedagogikk og vitenskapsteori og har forskningskompetanse innen etikk og forhold knyttet til Den katolske kirke.

 

Arbeidsområder

Prosjektledelse, kursplanlegging, studieadministrasjon, økonomisk rapportering, digitale medier i læringen (Fronter, Canvas, AV-utstyr)

Emneord: Etter- og videreutdanning (EVU), Prosjektledelse, Fleksibel læring, Fronter, Universell utforming, IKT og læring, AV-tjenester
Publisert 3. feb. 2010 15:35 - Sist endret 24. mars 2020 09:22