Brynjulv Norheim

Bilde av Brynjulv Norheim
English version of this page
Telefon +47 22850367
Mobiltelefon +47 45021976
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Kompetanse

Jobber med fagutvikling, spesielt knyttet til nye undervisningsformer og med å utvikle etter- og videreutdanningstilbud i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Underviser dessuten i fagpedagogikk og vitenskapsteori og har forskningskompetanse innen etikk og forhold knyttet til Den katolske kirke.

 

Arbeidsområder

Prosjektledelse, kursplanlegging, studieadministrasjon, økonomisk rapportering, digitale medier i læringen (Fronter, Canvas, AV-utstyr)

Emneord: Etter- og videreutdanning (EVU), Prosjektledelse, Fleksibel læring, Canvas, Universell utforming, IKT og læring, AV-tjenester

Publikasjoner

 • Norheim, Brynjulv (2007). Universell utforming av studieemner ved hjelp av IKT. Enkle grep for mer tilgjengelig undervisning. I Koch, Susanne Anette Kjekshus (Red.), Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-1-5. s. 45–61.
 • Norheim, Brynjulv & Skærbæk, Eva (2007). Medborgerskap og digital kompetanse. Hvordan dempe det assymmetriske forholdet mellom ulike deltagergrupper? Et samarbeid mellom Det teologiske fakultet, Avdeling for kompetansehevende studier, og Oslo Kommune, Helse- og velferdsetaten. I Koch, Susanne Anette Kjekshus (Red.), Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-1-5. s. 193–205.
 • Norheim, Brynjulv (2004). The Theological Virtues. Aquinas did, but did Kant? A study concerning the theological virtues using Thomas Aquinas as starting point and a constructivist reading of Immanuel Kant as a possible point of convergence. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 58(2), s. 108–122. doi: 10.1080/00393380410012745.
 • Norheim, Brynjulv (2003). Søken etter moralsk realisme. Løser MacIntyres tradisjonsdynamikk dagens etiske dilemma? Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. Årgang 104(2), s. 98–114.
 • Norheim, Brynjulv (2003). Genethics: Can Moral Theology Help? A Critical Discussion on the use of the Principle of Double Effect concerning Genetic Engineering. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 57(1), s. 36–48. doi: 10.1080/00393380310000217.
 • Norheim, Brynjulv (2003). Genetics: Can Moral Theology Help? A Critical Discussion on the use of the Principle of Double Effect concerning Genetic Engineering. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 57(1), s. 36–48.
 • Norheim, Brynjulv (2002). [Mangler]. Mennesker og Rettigheter. ISSN 0800-0735. s. 46–56.
 • Norheim, Brynjulv (2000). En katolikks syn på seksualitet og samliv. I [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Red.), Nasjonal dialog om tro og livssyn. Verdikommisjonen. s. 61–64.

Se alle arbeider i Cristin

 • Norheim, Brynjulv (2002). Ingen krig er rettferdig. Om rettferdig-krig tradisjonen i lys av den katolske sosiallæren. Idé : Tidsskrift for kristendemokratisk samfunnsdebatt. ISSN 0046-8517. s. 12–16.
 • Norheim, Brynjulv (2002). Ingen rettferdig krig. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. ISSN 0802-6726. 114(2), s. 4–9.
 • Norheim, Brynjulv (2001). En katolikks tanker om samliv og seksualitet. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. ISSN 0802-6726. 113(10), s. 3–7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:35 - Sist endret 7. feb. 2022 15:16