Hvordan skrive en pressemelding?

Det populærvitenskapelige sammendrag fungerer også som pressemelding. Pressemeldingen er en viktig del av formidlingen av ditt doktorgradsarbeid til omverdenen. Du skriver selv pressemeldingen og fakultetet sørger for distribusjon til pressen.

En pressemelding bør inneholde noe nytt. Forklar hva din forskning har å si for folk utenfor ditt fagfelt. Tenk samfunnsnytte. Tenk anvendbarhet. Tenk konkrete eksempler.
 

 • Overskrift: Lag en god og kort tittel som fanger interessen
   
 • Det viktigste først: Begynn med konklusjonen - hva har du funnet ut?
   
 • Hovedpoeng: Konsentrer deg om ett hovedpoeng, ikke hele avhandlingen
   
 • Unngå detaljer: Tenk hovedlinjer - unngå forbehold og presiseringer
   
 • Aktive setninger: Bruk direkte språk, unngå "man" og passive former
   
 • Skriv kort: Maksimalt en halv side, men gjerne kortere
   
 • Skriv enkelt: Bruk dagligspråk, unngå faguttrykk
   
 • Siter deg selv: Bruk gjerne egne spissformuleringer eller sitater fra avhandlingen
   

Les gjerne pressemeldingen høyt for en venn som ikke er akademiker. Hvis teksten egner seg godt til høytlesning, vil den nesten alltid flyte godt i skriftlig form også.

Publisert 21. mai 2015 13:30