TFF4360 – Islamsk omsorgsarbeid (videreutdanning våren 2019)

Emnet gir et innblikk i islamsk omsorgsarbeid ved å gi en helhetlig forståelse av islamsk sjelesorg og praksis i en norsk og nordisk kontekst. Begrepet ‘sjelesorg’ har tradisjonelt ikke vært en del av islamsk historie. Imidlertid har samtalepraksis i omsorgsøyemed en lang historie i islam og blant muslimer og dette har en implisitt teologisk begrunnelse som islamsk praksis. 

Illustrasjonsbilde: to personer i samtale

Stillbilde fra video på: DR.dk

Opptak som videreutdanningsemne:

Våren 2019 tilbys dette emnet også som videreutdanning for et begrenset antall plasser.

All studie- og undervisningsinformasjon på emnesiden TFF4360 gjelder for videreutdanningskurset, unntatt informasjon om opptak til emnet.

Dersom du søker dette studiet som videreutdanning (enkeltemne) må du fylle inn søknad på https://nettskjema.no/a/108276

Opptak skjer fortløpende etter 15 desember. Søknadsfrist 10. januar eller til alle ledige plasser er tatt.

Søker må har relevant faglige studier/arbeidspraksis, samt ha generell studiekompetanse og bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Er du programstudent ved UiO, se den ordinære emnesiden for kurset TFF4360.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

I tillegg må du har betalt semesteravgift semesteravgift innen 1. februar.

 

Informasjon

Fagansvarlig på Det teologiske fakultet:
Naveed Baig 

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850300/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 5. des. 2018 19:24 - Sist endret 11. jan. 2019 15:17