TFF4330 – Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (videreutdanning våren 2019)

Emnet gir en grunnleggende innføring i filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger. Dialogen sees her som et undersøkende fellesskap der enkeltpersoner legger frem sine eksistensielle og etiske spørsmål til undersøkelse hos en profesjonell samtalepartner, gjerne med utgangspunkt i eget liv. Emnet søker både å utvikle praktiske ferdigheter i å tilrettelegge for slike dialoger, og å styrke studentenes refleksjon rundt den dialogiske samtalepraksisen med utgangspunkt i relevant teori. Det legges opp til et dialogisk læringsmiljø, der studentene inviteres til et aktivt dialogarbeid som del av studiet.

Foto: Matthew Roth (flickr.com) CC

Opptak som videreutdanningsemne

Våren 2019 tilbys dette emnet også som videreutdanning for et begrenset antall plasser.

All studie- og undervisningsinformasjon på emnesiden TFF4330 gjelder for videreutdanningskurset, unntatt informasjon om opptak til emnet.

Dersom du søker dette studiet som videreutdanning (enkeltemne) må du fylle inn søknad på https://nettskjema.no/a/108235

Opptak skjer fortløpende etter 15 desember. Søknadsfrist 10. januar eller til alle ledige plasser er tatt.

Søker må har relevant faglige studier/arbeidspraksis, samt ha generell studiekompetanse og bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Er du programstudent ved UiO, se den ordinære emnesiden for kurset TFF4330.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

I tillegg må du har betalt semesteravgift semesteravgift innen 1. februar.

 

Informasjon

Fagansvarlig på Det teologiske fakultet:
Helge Svare 

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850300/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 3. des. 2018 16:54 - Sist endret 3. aug. 2020 14:18